O vládu nad VŠE se utkají Veber, Hnilica a Dvořák

25. 9. 2013 | | Zprávy ze školy

Akademický senát po čtyřech letech zvolí nového rektora VŠE.
Současnému rektorovi Richardu Hindlsovi vyprší mandát koncem ledna a od
letního semestru do roku 2018 bude ekonomce vládnout odborník na podnikovou
ekonomiku, management nebo bankovnictví.

Přihlášku se všemi náležitostmi podali tři kandidáti. O post rektora
se uchází děkan Fakulty financí a účetnictví Petr Dvořák, děkan
Fakulty podnikohospodářské Jaromír Veber a jeho proděkan pro studium Jiří
Hnilica. Naopak nekandiduje nikdo z prorektorů, kteří svou účast ve volbě
nevyloučili, ani děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík. Ten
redakci v květnu říkal, že „volby jsou až na podzim a na úvahy je
ještě dost času“.

Akademický senát zvolí nového rektora na svém zasedání 14. října
2013, ale ještě před volbou se kandidáti veřejně představí. Každý
student i pracovník VŠE si je může přijít poslechnout ve čtvrtek
3. října od 15 hodin do Vencovského auly. V rámci svých prezentací
budou kandidáti odpovídat i na dotazy z řad posluchačů.

Fakta o kandidátech

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., děkan Fakulty financí a
účetnictví

Na VŠE studoval obor Finance, od roku 1984 pracoval na Katedře financí a
účetnictví a od roku 1990 až dosud na Katedře bankovnictví a
pojišťovnictví (kde byl v letech 1994 až 1998 vedoucím). Docentem se
stal v roce 2005. Je členem správní rady Certifikačního ústavu VŠE
Praha či Rozkladové komise České národní banky a předsedou vědecké rady
Fakulty financí a účetnictví. V příštích pěti letech navrhuje
mimo jiné posílit roli fakult a udržovat jejich symbiózu s rektorátem,
zvětšit povědomí o VŠE a jejích výsledcích ve veřejném prostoru a
stimulovat akademické pracovníky k řešení aktuálních ekonomických
problémů.

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., proděkan Fakulty
podnikohospodářské

Na VŠE studoval obor Ekonomika a management, jako zaměstnanec působí na
Katedře podnikové ekonomiky od roku 2007. V minulém semestru vyučoval
Podnikové finance v angličtině. K prioritám jeho
programu
patří například zvýšení mzdových tarifů, rozvoj
doktorandského studia a zavedení celoškolského programu MBA v angličtině.
Dále hodlá zvýšit počet oborů i kurzů vyučovaných v angličtině. Po
svém zvolení by také prověřil fungování některých rektorátních
pracovišť, zejména nakladatelství Oeconomica a Výpočetního centra.

prof. Ing. Jaromír Veber, Csc., děkan Fakulty
podnikohospodářské

Na VŠE studoval obor Ekonomika průmyslu, vyučuje od roku 1977. V roce
1994 se stal vedoucím katedry (podnikového) managementu a od července
2006 je děkanem třetí fakulty. Studenti si jeho jméno asi nejčastěji
spojí s učebnicemi managementu. Po případném zvolení rektorem chce
zlepšit podmínky pro studium, například rozšířením zkouškového období
na první polovinu září a větší dostupností studijních materiálů na
internetu. Stejně tak by rád otevřel diskuzi o změně habilitačního a
jmenovacího řízení, protože profesoři na VŠE stárnou. Plánuje
posílení servisního centra pro vědu a potenciálně i zřízení
celoškolského výzkumného pracoviště. Jeho program najdete
zde
.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: