Tip na předmět: Oceňujte podniky s Maříkem

11. 6. 2004 | | Nezařazené

„Cílem předmětu je podat komplexní přehled o přístupech k oceňování podniku a o systému různých oceňovacích metod. Studenti se seznámí s jednotlivými metodami a získají základní dovednosti v jejich používání.“ Takto je charakterizován čtyřkreditový předmět Oceňování podniku (FP405) na serveru pes.vse.cz. Zajímavý je především možností dozvědět se více nejen o oceňování, ale i o rozhodovacích a manažerských schopnostech.

„Cílem předmětu je podat komplexní přehled o přístupech k oceňování podniku a o systému různých oceňovacích metod. Studenti se seznámí s jednotlivými metodami a získají základní dovednosti v jejich používání.“

Takto je charakterizován čtyřkreditový předmět Oceňování podniku (FP405) na serveru pes.vse.cz. Zajímavý je především možností dozvědět se více nejen o oceňování, ale i o rozhodovacích a manažerských schopnostech.

Oceňování podniku zahrnuje přednášky i cvičení. Přednášející profesor Miloš Mařík promítá slidy, které zčásti najdete na webu, kopie rozdává na přednáškách. Mařík nemaří čas a vysvětluje s nadhledem tak, aby nezabíhal do přílišných podrobností. Dotazy bez problémů zodpovídá.

Velmi přínosná jsou cvičení. K jejich hladkému zvládnutí je nezbytná dobrá orientace v účetnictví, financích, marketingu a poměrových ukazatelích. Na cvičeních budete řešit případové mikrostudie, které na sebe navzájem navazují. Vyzkoušíte si rozhodování managera výrobního podniku v různých fázích podnikání. Na začátku cvičení každý obdrží zadání s instrukcemi, které popisují danou situaci. Řešení se provádí v předem připraveném souboru v Excelu a výsledky se zapisují do zadání. Vyučující nejdříve shrne a vyjasní úvodní informace, a poté se zpravidla věnuje těm, kteří potřebují poradit.

Každá případová studie je ohodnocena čtyřmi body, ztratit je lze za neúplné vypracování studie. Pokud práci nestihnete na cvičení a odevzdáte ji až příště, můžete získat maximálně tři body. Kurz je zakončen testem, který už nemá formu studie. Je třeba vybrat správnou odpověď na otázku, přičemž správně může být jedna, nebo taky všechny nabízené varianty. Závěrečný test představuje podle dotázaných absolventů největší slabinu jinak velmi praktického předmětu. Studenti by uvítali, kdyby se test skládal z jedné poloviny z případové studie a z druhé byl zaměřen na teorii. V závěrečném hodnocení se body z testu a případových studií sčítají.

Oceňování podniku nepatří k nejlehčím předmětům, vyžaduje samostatnou práci a zájem. Zájemci mohou pokračovat v navazujícím kurzu stejného jména (FP412), ve kterém studenti jako tým komplexně zhodnotí a ocení jeden podnik.

Mohlo by tě zajímat: