Pakistánský velvyslanec zlepšuje image své země v očích studentů

10. 10. 2015 | | Studentský život pakistanska_ambasada2

Koncem září proběhla v Lichtenštejnském paláci recepce pákistánského velvyslanectví k příležitosti 65. výročí vztahů s Českou republikou. Kromě obchodní spolupráce obou zemí, jejíž důležitost vyzdvihl jak velvyslanec, tak i další z významných hostů, ambasáda podporuje vztahy s mládeží. Na recepci tak bylo pozvaných několik studentů z VŠE.

Jedním z poslání velvyslance Tajammula Altafa v průběhu působení v Praze je zlepšit obraz o své zemi mezi tuzemským obyvatelstvem. „Tento úkol bere velvyslanec velmi vážně. Bohužel, v dnešní době má mnoho nejen Čechů, ale celkově Evropanů, mylnou představu o muslimských zemích,“ řekla iListu stážistka na velvyslanectví Soňa Pláteníková, mimochodem studentka VŠE. „Velvyslanec je přesvědčen, že pokud mládež je budoucností nás všech, je potřebné do veřejné diplomacie zahrnout i studenty,“ dodává.

Za tímto účelem sám ambasador pozval asi desítku studentů VŠE z organizace MUN Prague. Jelikož jde zejména o posluchače oboru diplomacie, mohli taky zjistit, jak probíhají diplomatické akce, o kterých se učí na přednáškách.

pakistanska_ambasada

Celý večer se nesl v příjemném duchu a kromě oficialit připravila ambasáda i kulturní program. Domácí i mezinárodní hosté tak mohli vidět nejen pákistánské tanečnice, ale i český lidový pěvecký sbor. Velvyslanec ve svém projevu mluvil zejména o významu obchodních vztahů s Českou republikou. Zdůraznil, že by byl rád, kdyby obchodování dále pokračovalo. Tomu přisvědčil i Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu, který byl jedním z hostů. Uvedl, že do budoucna se chystá výprava do této muslimské země.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: