Počítače na Jarově: Stále jen do pěti

26. 2. 2004 | | Nezařazené

Zrekonstruované Studijní informační centrum (SIC) Jarov bylo otevřeno v srpnu minulého roku. Příslib, že původní otvírací doba od 10 do 17 hodin bude brzy prodloužena, zůstal nenaplněn – ani po pěti měsících se nic nezměnilo.

Zrekonstruované Studijní informační centrum (SIC) Jarov bylo otevřeno v srpnu minulého roku. Příslib, že původní otvírací doba od 10 do 17 hodin bude brzy prodloužena, zůstal nenaplněn – ani po pěti měsících se nic nezměnilo.

Počítačovou studovnu se 170 novými počítači, knihovnu, skupinové studovny a audiovizuální studovnu má pod svou správou Výpočetní centrum. Podle ředitele Výpočetního centra RNDr. Igora Čermáka závisí prodloužení otevírací doby centra na množství financí, které budou SIC Jarov přiděleny v rozpočtu na rok 2004. Ten bude pravděpodobně schválen v dubnu.

Fakt, že otvírací hodiny jsou nevyhovující, neboť kolem páté se mnozí studenti teprve vracejí na kolej, si uvědomuje i vedoucí SIC Jarov Jiří Šlesinger. Podle Šlesingera prodloužení otevírací doby dosud bránil nedostatek personálu. „Situace se měla zlepšit, protože byl již přijat nový pracovník. Ten je však v současnosti nemocný,“ uvedl Šlesinger, který ale nedokázal specifikovat, kdy a v jakém rozsahu bude otevírací doba prodloužena. Na jiných pražských vysokých školách obdobná studijní centra fungují již řadu let. Například ve studovně při koleji 17. listopadu patřící Karlově univerzitě je zajišťován nepřetržitý přístup k počítačům.

V téže budově jako SIC se nachází také Studentský klub provozovaný firmou Eurest, který nabízí studentům minutky a občerstvení. Klub je otevřen nezávisle na SIC od pondělí do čtvrtka od 10 do 21, v pátek do 14 hodin. Počet studentů, kteří využívají možnosti se zde stravovat, je hluboko pod kapacitou klubu. Ani počítače, ke kterým přibyla nová laserová tiskárna, nejsou plně využity; v průběhu dne je obsazena sotva čtvrtina míst.

Mohlo by tě zajímat: