Pod pokličku opravdového businessu

18. 3. 2008 | | Nezařazené

„Proč jsem si Marketingový výzkum zvolil? Asi díky jeho zajímavému názvu, zařazení do skupiny odborných předmětů v cizím jazyce,“ odpovídá dnes už absolvent kurzu 3MG623 Alex Ščiklin.

„Proč jsem si Marketingový výzkum zvolil? Asi díky jeho zajímavému názvu, zařazení do skupiny odborných předmětů v cizím jazyce,“ odpovídá dnes už absolvent kurzu 3MG623 Alex Ščiklin. Tento předmět je jedinečný v jednom ohledu, nechce po studentech jen biflování pouček zpaměti, ale umožňuje jim průnik do reálného marketingového světa, a to díky spolupráci s firmami. Studenti tak v týmech zpracovávali a interpretovali mezinárodní studie.

Marketingový výzkum, nebo také Marketing Research je předmět, který získal na VŠE akreditaci v prosinci 2006. Předmět je vyučován v angličtině a může si ho zapsat každý student VŠE, včetně zahraničních posluchačů. Díky nim se kurz stává zajímavým a náročným z hlediska jazykové vybavenosti. Uvažujete-li, jak rozumně využít čtyři ECTS kredity, porozmýšlejte o Marketingovém výzkumu.

„Než jsem tento kurz otevřela, nechala jsem se inspirovat univerzitou v Rotterdamu, kde jsem podobný kurz absolvovala,“ říká Marta Magott, vyučující Marketingového výzkumu, a dodává, že sama chtěla spojit vědomosti teoretické a praktické, které by si studenti otestovali v reálných firmách. Na nezájem si nemůže stěžovat, vždyť ono úpění nad nedostatkem praxe vycházelo z úst studentů a Marta Magott si během studií na VŠE tímto také prošla. „Narážím ale také na různé snahy obětovat věci čas a energii,“ přiznává Magott.

Studenti by si měli uvědomit, že spolupracují s firmami, které předmětu také musí věnovat čas, a proto totéž chtějí logicky od studentů, a odfláknutá práce rovná se neodvedená práce. Studie, na kterých se posluchači kurzu podílejí, opravdu někdo čte a hodnotí. Nejde tedy jen o to, něco napsat.

Mentor, který je každé skupině přidělen, studentům pomáhá a radí, nejednou byl také přítomen závěrečné prezentaci. Podle slov Alexe Ščiklina mu tento kurz dal hodně, nejen svým pojetím, stál ho ale kus času a úsilí.

O Martě Magott (mimo jiné absolventce VŠE) která předmět vyučuje, Borec zatím příliš neprozrazuje. Kladné reference má z předmětu Marketing II, kde studenti tvrdí, že je v každém případě náročná, ale spravedlivá.

Mohlo by tě zajímat: