Prezenčně, s rouškou a kratší tělocvik. Jak bude vypadat výuka v zimním semestru 2020/2021

18. 9. 2020 | | Studentský život, Zprávy ze školy vse budova2-02

Dne 17. 9. se krizový štáb VŠE usnesl na tom, že výuka v zimním semestru 2020/2021 bude probíhat standardní prezenční formou pro všechny studenty bakalářských i magisterských studijních programů. Stejně jako na konci jarního semestru, i nadále platí, že osobám s příznaky Covid-19 je vstup do budov VŠE zakázán.

Studenti budou povinni mít nasazenou rouškou nebo jiné ochranné prostředky nejen ve společných prostorách, ale i v učebnách při přednáškách nebo cvičení. Na učitele se však tato povinnost nevztahuje, mohou se sami rozhodnout, zda roušku při výuce použijí či nikoliv.

Učebny budou také vybaveny dezinfekcí. Další dávkovače se nacházejí u vchodů do budov školy či na chodbách. Povinně si vydezinfikovat ruce musí každý student před vstupem do počítačové učebny. Krizový štáb však vyzívá studenty, aby si dezinfikovali ruce co nejčastěji.

Kurzy tělesné výchovy s větší kapacitou cvičících (fitness, funkční kruhový trénink,…) budou rozděleny do dvou kratších (45 min) lekcí. Výuka bude pokud možno probíhat venku a studenti nebudou muset mít roušku.

O přechodu do online výuky bude rozhodovat děkan

Pokud by situace vyžadovala online výuku (např. z důvodu většího počtu nakažených nebo karantény vyučující) probíhala by pouze u daného předmětu a o přechodu by rozhodl děkan dané fakulty, pod kterou předmět spadá. O případném plošném převedení výuky do online formy bude rozhodovat rektorka a bude ji muset schválit krizový štáb.

Konzultační hodiny budou studentům umožněny v plné míře, forma nicméně záleží na konkrétním akademickém pracovníku. Ten si může zvolit, jestli je chce uskutečňovat osobně či online. Tuto informaci však musí mít uvedenou v InSISu spolu s informacemi, jak v případě online konzultací postupovat.

Na studijním oddělení bude také možnost osobního kontaktu, ale pouze s rouškou nebo jiným ochranným prostředkem. Krizový štáb nicméně doporučuje veškeré osobní návštěvy omezit na minimum a raději vše vyřešit online.

Knihovna, menzy a koleje budou fungovat i nadále

Není nutné se obávat, že by byly knihovny, menzy nebo koleje zavřené. Vše bude otevřeno, i když s určitými opatřeními. Ve všech prostorách bude nutné být v roušce. Menzy navíc zvětšily odstupy jednotlivých stolů a provozovna AV Gastro (menza Italská) prodloužila výdej obědů od 11 hodin.

Opatření oproti tomu pořádně dolehnou na všechny hromadné akce studentských spolků. Ty se  v prostorách VŠE až do odvolání ruší. Absolventské středy budou probíhat online a veletrh pracovních příležitostí Šance bude v naplánované podzimním termínu, ale bude rozdělen do více dnů. Studenti letos přijdou i o tradiční ples VŠE. Konference bude možné uskutečňovat pouze pro 100 osob. Účastníci musí mít roušku a nesmí mít příznaky nemoci Covid-19.

 

Mohlo by tě zajímat: