Příští vláda a důchodová reforma

25. 1. 2005 | | Názory

Palčivý problém veřejných financí – penzijní systém – zůstává i nadále bez podstatnějších změn. Svitla ale jiskřička naděje. Tým pod vedením Vladimíra Bezděka z České národní banky, do kterého vyslaly své zástupce politické strany, začal pracovat na podkladech k budoucí reformě. Jak bude vypadat, není zatím jasné. Experti jednotlivých politických stran ale již předložili své představy v různých stupních rozpracování.

Palčivý problém veřejných financí – penzijní systém – zůstává i nadále bez podstatnějších změn. Svitla ale jiskřička naděje. Tým pod vedením Vladimíra Bezděka z České národní banky, do kterého vyslaly své zástupce politické strany, začal pracovat na podkladech k budoucí reformě. Jak bude vypadat, není zatím jasné. Experti jednotlivých politických stran ale již předložili své představy v různých stupních rozpracování. Ačkoliv se jedná o záležitost dlouhodobou a důležitou, že by se na ní měly shodnout všechny významnější politické strany, dle mého názoru bude realizace reformy ležet na bedrech příští vládní koalice. Záměrem mého článku je právě nastínit varianty důchodové reformy v kontextu se složením budoucí vlády.

Uveďme si stručný přehled názorů expertních týmů (úplné informace k dispozici na http://www.reformaduchodu.cz):

ČSSD: Prosazuje přeměnu průběžného pilíře na tak zvaný „švédský model“ fiktivních spořících účtů. Počítá se zachováním sazby pojistného na současných 28 procentech. Doplňkové dobrovolné spoření v penzijních fondech se chystá podpořit daňovými úlevami.

ODS: Preferuje zavedení rovného důchodu ve výši 20–30 procent průměrné mzdy současně se snížením sazby pojistného na důchodové zabezpečení. Pojištěncům tedy hodlá ponechat více prostředků a nechá na jejich rozhodnutí, jak se zabezpečí na stáří. Navrhuje prodlužování věku odchodu do důchodu až do 67 let.

KSČM: Předložila nejméně rozpracovaný dokument. Počítá se zvyšováním sazby pojistného tak, aby se systém nedostával do deficitů. Problémy se mohou vyřešit zvýšením zaměstnanosti. Vystupuje proti zvyšování věku odchodu do důchodu.

KDU-ČSL: Pojistná sazba se sníží na 20 procent s tím, že zbylých osm procent budou pojištěnci povinně odvádět do soukromé finanční sféry. Pojištěnci se ale mohou rozhodnout, zda do nového systému vstoupí. Věk odchodu do důchodu u žen se bude snižovat s rostoucím počtem dětí.

Zamysleme se nyní nad možnými variantami složení budoucí vlády a možnými variantami důchodové reformy. Neuvádím vyčerpávající přehled, ale pouze nejpravděpodobnější možnosti. Předpokládám, že se po příštích volbách do poslanecké sněmovny dostanou pouze výše uvedené strany:

Koalice ODS + KDU – ČSL: ODS si prosadí tak zvaný rovný důchod, KDU rozdílný věk u žen dle počtu dětí. Poklesne pojistná sazba do průběžného pilíře a zůstává otázkou, zda si budou lidé do soukromé finanční sféry spořit povinně nebo dobrovolně.

Koalice ČSSD + KSČM nebo menšinová vláda ČSSD s podporou KSČM: Zavedení „švédského modelu“ a ponechání dominance tohoto pilíře. Vysoká pojistná sazba a tvrdší podmínky pro živnostníky. Věk odchodu do důchodu se nebude zvyšovat razantně.

Velká koalice za účasti ODS i ČSSD ve vládě: Připadá v úvahu jen při velkém úspěchu komunistů a v případě, že ČSSD s nimi nebude chtít spolupracovat. Zde se otevírá mnoho možností pro důchodovou reformu včetně snížení významu průběžného pilíře, jeho přechodu na tzv. „švédský model“ a odvádění části pojistného do soukromé finanční sféry.

Vzhledem k politickému cyklu je nutno nepopulární důchodovou reformu uskutečnit ihned na počátku volebního období. Můžeme tak příští vládě popřát silnou většinu v poslanecké sněmovně i senátu a hlavně hodně politické vůle.

Jakub Haas
Centrum pro sociálně tržní ekonomiku

Mohlo by tě zajímat: