Řady Slováku se rozrůstají

7. 1. 2002 | | Zprávy ze školy

Počet studentů ze Slovenska, kteří chtějí studovat na VŠE, narůstá od roku 1996. V současné době zde podle sdělení Ing. Květy Šromové z pedagogického oddělení studuje 664 slovenských studentů.

Počet studentů ze Slovenska, kteří chtějí studovat na VŠE, narůstá od roku 1996. V současné době zde podle sdělení Ing. Květy Šromové z pedagogického oddělení studuje 664 slovenských studentů. Největší zájem projevují o první, druhou a pátou fakultu. V prvním ročníku na oboru Finance studuje 60 našich východních sousedů, což představuje přibližně 24 % celkové kapacity. Na dalších prestižních oborech, jako jsou Mezinárodní a evropská studia – diplomacie či Podnikání a právo, se k slovenské národnosti hlásí přibližně dvacet procent prváků.

Letošního přijímacího řízení se zúčastnilo 987 cizinců, z toho 748 Slováků. Zpráva prorektorky pro pedagogickou činnost doc. Dany Zadražilové o přijímacím řízení na akademický rok 2001/2002 uvádí, že přijato bylo 372 studentů slovenské národnosti. Oproti roku 1996 se jedná o téměř třináctiprocentní nárůst. V roce 1997 bylo přijato 35 studentů, stejně tak i v roce 1998. O největší skok se postaraly dva následující roky s 122, resp. 340 přijatými.

Mohlo by tě zajímat: