Rektor zvolen až ve třetím kole

21. 10. 2002 | | Nezařazené

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze dnes na svém řádném zasedání zvolil rektora školy. Pro příští tři roky zůstane v čele VŠE současná rektorka doc. Jaroslava Durčáková. Její vítězství se obecně předpokládalo, volby však měly nečekaně dramatický průběh. Samotnému hlasování předcházela veřejná diskuse, kdy jednotliví senátoři pokládali kandidátům své dotazy. Odpovědi se příliš nelišily od názorů, které kandidáti představili před čtrnácti dny na veřejné prezentaci.

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze zvolil v pondělí 21. října 2002 na svém řádném zasedání rektora školy. Pro příští tři roky zůstane v jejím čele současná rektorka doc. Jaroslava Durčáková. Její vítězství se obecně předpokládalo, volby však měly nečekaně dramatický průběh.

V rektorských volbách proti sobě stáli dva kandidáti – stávající rektorka VŠE doc. Jaroslava Durčáková a doc. Mikuláš Pichanič z katedry managementu. Samotnému hlasování předcházela veřejná diskuse, kdy jednotliví senátoři pokládali kandidátům své dotazy. Diskuse se protáhla na více než dvě hodiny, během kterých byla zmíněna většina nejpalčivějších problémů školy.

Většina názorů se týkala úrovně výuky na VŠE a možností jejího zvyšování. Za jednu z cest označila doc. Durčáková zvýšení počtu vyučujících o 30 % při současném zachování stávajícího počtu studentů. To doc. Pichanič, který byl letos členem týmu připravujícího rozpočet školy, prohlásil za finančně nezvládnutelné. Oba kandidáti se shodli na tom, že je na VŠE vyučováno příliš mnoho předmětů. Za hlavní důvod tohoto stavu označil doc. Pichanič nevyhovující výkonový systém, při kterém se fakulty snaží navzájem „urvat“ co nejvíce hodin bez ohledu na kvalitu. Podle doc. Durčákové se však již o opuštění či změně výkonového systému diskutuje. To pak, společně s vyšším počtem učitelů, umožní snížit hodinové úvazky vyučujících na škole a zvýšit jejich kvalifikaci.

Jako další cestu ve zkvalitňování výuky vidí oba kandidáti zavádění moderních forem výuky – distančního studia, vyučování přes internet apod. Velký spor se strhl o otázku zachování či zrušení celoškolského základu. Doc. Durčáková tvrdí, že právě společný základ zaručuje všem fakultám stejně vysokou úroveň. Doc. Pichanič by zase podstatně zvýšil autonomii fakult a provedl by výraznou decentralizaci VŠE, jak z pohledu výuky, tak z hlediska administrativních struktur.

Debata se dotkla i řady dalších témat, například rozvoje informatizace na škole, plánované stavby Rajské budovy, významu a úrovně vědecko-výzkumné činnosti i aktuálních sporů mezi některými katedrami a fakultami. Na dotaz ohledně svých budoucích prorektorů odpověděli oba kandidáti vyhýbavě, konkrétní jména nezmínil ani jeden z nich.

Po krátké přestávce přistoupil akademický senát k samotné volbě. Ta byla tajná, s vyloučením veřejnosti. Jednací a volební řád senátu určuje přesný postup: vítěz musí získat nadpoloviční většinu všech hlasů, při současných 21 senátorech je minimum alespoň 11 hlasů. Není-li rektor zvolen v prvním kole, postupují do druhého jen dva nejúspěšnější kandidáti (v případě rovnosti hlasů postupují všichni nejúspěšnější). Pokud se ve druhém nepodaří vybrat vítěze, koná se ještě třetí kolo. Když ani v něm nezíská nikdo nadpoloviční většinu všech senátorů, vypisují se nové volby.

Mezi akademickou obcí se všeobecně předpokládalo, že stávající rektorka s převahou zvítězí hned v prvním kole. Proto jeho výsledky přinesly velké překvapení: 10 hlasů pro doc. Durčákovou, 9 hlasů pro doc. Pichaniče. Jeden hlas byl neplatný (za neplatné se považují i hlasy, kdy se senátor zdržel hlasování) a jeden senátor se zasedání neúčastnil. Jelikož žádný z kandidátů nezískal minimálních 11 hlasů, přistoupilo se hned k druhému kolu, které ale dopadlo naprosto stejně. Před posledním kolem byla vyhlášena přestávka. Během ní mnozí senátoři diskutovali o dalším společném postupu. Zazněly dokonce i názory, že pokud se nepodaří rektora zvolit, bude to ostuda pro akademický senát i celou školu. Ve třetím kole voleb však získala doc. Durčáková 12 hlasů oproti 8 hlasům pro doc. Pichaniče. Tím byla řádně zvolena rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze na další tři roky.

Doc. ing. Jaroslava Durčáková, CSc., vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor finance v roce 1963. Vědecké hodnosti kandidáta věd dosáhla v roce 1980. V roce 1990 byla jmenována docentkou, o tři roky později jako docentka habilitována. Od roku 1964 působí na VŠE. Vyučuje ve všech formách studia, včetně doktorského, MBA a programu CEMS Master. Jejím hlavním odborným zaměřením jsou mezinárodní finance, kam se také soustřeďuje její publikační činnost. Od roku 1993 působila na VŠE jako prorektorka pro zahraniční spolupráci, od roku 2000 až do současnosti jako rektorka.

Mohlo by tě zajímat: