Rooseveltka – ráj zlodějů?

21. 4. 2003 | | Nezařazené

„Dostal jsem jen jednu oficiální stížnost,“ odpověděl vedoucí Rooseveltovy koleje (RK) Josef Bauer na otázku, ke kolika krádežím tady v poslední době došlo. V jednu hodinu v noci z 27. na 28. února vzbudil mnohé hlas z kolejního rozhlasu, který prosil o pomoc při hledání ztraceného mobilního telefonu. Pětkrát se také bez zřejmého důvodu spustil požární poplach. Ráno některé své věci postrádalo více studentů.

„Dostal jsem jen jednu oficiální stížnost,“ odpověděl vedoucí Rooseveltovy koleje (RK) Josef Bauer na otázku, ke kolika krádežím tady v poslední době došlo.

V jednu hodinu v noci z 27. na 28. února vzbudil mnohé hlas z kolejního rozhlasu, který prosil o pomoc při hledání ztraceného mobilního telefonu. Pětkrát se také bez zřejmého důvodu spustil požární poplach. Ráno některé své věci postrádalo více studentů.

Například Jano Gajdoš z prvního patra přišel během spánku kromě přehrávače minidisků i o mobil s nastaveným buzením a zaspal. Krádež nahlásil pouze na vrátnici. Mobilní telefon zmizel rovněž studentovi v pokoji číslo 120. Vedoucího RK písemně požádal o prošetření událostí zmíněné noci další obyvatel prvního patra Petr Návrat. Ve svém pokoji totiž rozespalý přistihl neznámého opilého dlouhovlasého mladíka, který předstíral, že si spletl dveře.

Nejedná se o první případ krádeží, policii však opět nikdo nezavolal. Vedoucí Bauer prohlásil, že by se vyšetřováním zabýval a policii volal pouze v případě, že zloděj vezme něco ze zamčeného pokoje. „Student také musí prokázat, že se ztracená věc před krádeží v pokoji skutečně nacházela, nemůže po mě chtít náhradu například za nenahlášený spotřebič.“

Kolejní řád ukládá ubytovaným zamknout při spánku a opuštění pokoje. Za majetek studentů odpovídá Správa účelových zařízení (SÚZ) jen do celkové hodnoty 5 000 korun. Právo na náhradu škody je třeba bezodkladně uplatnit u vedení koleje. O uschování cenností lze požádat tamtéž, odpovědnost pak není omezena. (Plné znění kolejního řádu je k dispozici na stránkách suz.vse.cz)

Kolejní rada RK projednává podle svého člena Tomáše Kadlece s vedoucím Bauerem zpřísnění přijímání návštěv: „Návštěvu by si ubytovaný dole vyzvedl, vrátná by nikoho samotného nepustila.“ Nově dochází v 22.00 automaticky k omezení pohybu výtahu do suterénu, kde se nachází bar. Jeho hosté tak musí při příchodu i odchodu projít kolem vrátnice a nemohou nepozorovaně vyjet do vyšších pater. SÚZ a vedení koleje uvažuje o instalaci bezpečnostní kamery.

Někteří ubytovaní vidí hlavní problém ve snadném přístupu do pokojů a volají po namontování „koulí“ namísto klik. „Individuálně si studenti mohou nechat bezpečnostní kování namontovat – ovšem na vlastní náklady,“ říká vedoucí Bauer a upřesňuje: „Cena za jedno kování je až 2 000 korun a na předělání všech 170 dveří SÚZ peníze nedá.“ V původním projektu rekonstrukce RK před dvěma lety se s koulemi podle Bauerových slov počítalo, ale jinde se prý neosvědčily. Často totiž docházelo k nechtěným zabouchnutím a zapomenutím klíčů vevnitř.

Mohlo by tě zajímat: