Samá matematika, žádná cvičení

1. 3. 2001 | | Názory

Monetární makroanalýza – jeden z předmětů, který rozhodně není „dávačka”. Jeden z předmětů, kde si student na přednášce napíše teorii a v písemce se učí příklady.

„Pane inženýre, to delta u C5 tam má být?” ozve se z lavice student a upozorňuje na postup kantora při vysvětlování ekonomického modelu. „Já nevím. Já ho tam nemám, ale teď si nejsem jist. Ale mám pocit, že tam má být, ačkoliv ho tam nemám,” zamyšleně a s úsměvem na tváři odpovídá vyučující. Po chvíli přepočítávání ještě dodá „Viděl bych ho tam rád, ale nemám ho tam.” Situace s podobným scénářem se opakuje na hodině jednoho inženýrského předmětu z katedry měnové politiky a teorie během přednášky několikrát. Studenti na některé chyby ani neupozorňují. Když se na tabuli objeví nejdříve základní rovnice a pak až výsledek, přičemž většinu výpočetních kroků mezi zadáním a výsledkem si přednášející vypočítá sám v hlavě, tak sledovat všechny postupy a ještě je pochopit ani nelze. K předmětu neexistuje žádná dostupná ucelená literatura v českém jazyce, a tak je zápočet v tomto případě ve značné míře otázkou štěstí. Student se musí při psaní zápočtové písemky spoléhat na to, že dostane příklad na teoretický model, v jehož výkladu přednášející zrovna neudělal příliš velké množství chyb a hlavně příklad na model, který se zrovna probíral v přítomnosti studenta na přednášce. Ono je totiž podle vyučujícího tohoto předmětu jedno, že je na tabuli něco špatně nebo, že student chybí. „Student má látku umět.” Pochopení látky studentem v tomto případě není věcí kantora, ačkoliv v oboru uznávaného a kompetentního, ale očividně věcí studenta, byť není z čeho se učit a cvičení k tomuto předmětu neexistuje. Ačkoliv se jedná o silně matematicky zaměřený předmět, ve kterém se předpokládá, že student dokonale ovládá a po třech letech nezapomněl matematiku z prvního ročníku, probíraná látka je rozdělena do dvou přednášek týdně. Chybět na dvou nebo třech přednáškách téměř znamená „nevyhověl”. Studenti se nemají z čeho učit. Jelikož předmět vyučuje pouze jeden kantor, nelze v případě možných asympatií přejít k jinému přednášejícímu. Monetární makroanalýza – jeden z předmětů, který rozhodně není „dávačka”. Jeden z předmětů, kde si student na přednášce napíše teorii a v písemce se učí příklady.

Názory v příspěvcích označených Human Touch a v dalších názorových článcích nemusí být totožné s postoji redakce. Připomínky lze zasílat na adresu kritika@email.cz.

Mohlo by tě zajímat: