Seminárka vám vydělá peníze

8. 11. 2007 | | Názory

Na začátku června se každoročně uzavírá soutěž o Excelentní studentské odborné práce (ESOP). Výsledkem může být menší finanční odměna. Je-li práce zajímavá a dobře napsaná, přebírá ji časopis Acta Oeconomica Pragensis.

Na začátku června se každoročně uzavírá soutěž o Excelentní studentské odborné práce (ESOP). Výsledkem může být menší finanční odměna. Je-li práce zajímavá a dobře napsaná, přebírá ji časopis Acta Oeconomica Pragensis.

Soutěž ESOP, jejíž pátý ročník bude vyhlášen tento akademický rok na podzim, má tři kategorie – diplomové, bakalářské a seminární práce. Autoři oceněných bakalářských a seminárních prací jsou odměněni 1000 korunami, za diplomovou práci můžete dostat 3000 korun. Vyučující – vedoucí práce – dostává za své úspěšné studenty také malý finanční bonus.

A jak taková soutěž probíhá? Z každé fakulty je vybráno několik prací a rozděleno do jednotlivých kategorií. Z každé kategorie je pak odměněna vždy jedna práce firmou Ernst&Young, která soutěž sponzoruje.

Vyhlášení má soutěž na podzim. Nejdále se text může asi dostat, když ho převezme vědecký časopis vydávaný VŠE Acta Oeconomica Pragensis, který pravidelně věnuje jedno své číslo těmto studentským pracím. Časopis má tak podporovat výchovu mladých vědeckých pracovníků a zprostředkovat i jistou názorovou konfrontaci s širším okruhem odborníků.

Touto soutěží se VŠE snaží naplňovat, jako jedním z nástrojů, koncepci orientace na podporu studentské vědy a výzkumu.

Mohlo by tě zajímat: