Souhlasíme s právníky, píše sedmnáct akademických senátorů

7. 10. 2015 | | Zprávy ze školy Akademický senát

Nejistota, kdo je a není členem Akademického senátu VŠE, pokračuje. Jak psal iList v září, členové AS VŠE stále řeší, zda do AS VŠE patří student Fakulty podnikohospodářské Jiří Trumpeš. V dubnových volbách sice získal druhý nejvyšší počet hlasů, v době kdy měl nabýt mandát, však zrovna nebyl studentem VŠE. Bakalářské studium totiž ukončil s předstihem a do magisterského ještě nebyl zapsán.

Podle právníků by měl jeho místo zaujmout náhradník, koalice studentských senátorů spolu s vyučujícími z Národohospodářské fakulty ale tento postup odmítla a poslední zasedání AS VŠE žádný výsledek nepřineslo.

Nyní sedmnáct dalších senátorů, z toho patnáct vyučujících a dva studenti z Fakulty managementu, sepsali prohlášení, které rozeslali rektorce, děkanům jednotlivých fakult či předsedům fakultních akademických senátů. Jeho plné znění přinášíme zde:

 

My, níže podepsaní členové AS VŠE, cítíme povinnost vyjádřit se k současnému dění v AS VŠE. AS VŠE je paralyzován sporem o členství Bc. Jiřího Trumpeše. Nikdo z nás nezpochybňuje skutečnost, že Bc. Jiří Trumpeš byl zvolen do AS VŠE za studenty FPH poměrně výrazným počtem hlasů. V době, kdy mu mělo vzniknout členství v AS VŠE, však nebyl studentem VŠE, a tedy ani členem akademické obce VŠE.

Na základě žádosti členů AS VŠE zajistila rektorka VŠE vypracování nezávislého právního stanoviska k členství Bc. Jiřího Trumpeše v AS VŠE. Paní rektorka získala právní stanoviska od doc. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D., z katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty University Karlovy, předsedy AS Právnické fakulty University Karlovy, a Mgr. Martina Langa z právního oddělení VŠE. Z obou těchto právních stanovisek jednoznačně vyplývá, že Bc. Jiří Trumpeš se nestal členem AS VŠE, protože ani zákon o vysokých školách, ani vnitřní předpisy VŠE vznik členství v AS osobě, která není členem akademické obce, nepřipouští. My, níže podepsaní, se s tímto názorem ztotožňujeme.

Cítíme odpovědnost za legalitu rozhodování AS VŠE, neboť ve chvíli, kdyby se na rozhodování AS VŠE jakožto kolektivního orgánu podílela osoba, která by k tomu nebyla oprávněna, je vážně ohrožena právní jistota VŠE a každé usnesení AS VŠE bude zpochybnitelné a soudně napadnutelné.

V Praze dne 7. 10. 2015

Prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Mgr. Alena Češková

Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.

Mgr. Ing. Radek Fiala

Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Bc. Tomáš Kupka

Prof. Ing. Petr Marek, Ph.D.

Ing. Pavel Mikan

Ing. Michal Novák

Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Vojtěch Prchal

JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D.

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.

Ing. Jiří Zeman, Ph.D.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Pět hodin bez výsledku: Po poslední přestávce se senát rozutekl

V pondělí zasedne Akademický senát VŠE. Hlavní téma? Diskuze, kdo bude, či nebude senátorem

Komentář k volbám, hlasování, programu a jednání Akademického senátu VŠE

Komentář k volbám, hlasování, programu a jednání Akademického senátu VŠE, 2. díl

 

Mohlo by tě zajímat: