Pět hodin bez výsledku: Po poslední přestávce se senát rozutekl

21. 9. 2015 | | Zprávy ze školy 7028-450

Na pokračování přerušeného jednání AS VŠE se bude v první řadě diskutovat o otázce, kdo ze studentů Fakulty podnikohospodářské má školu v senátu zastupovat. Senátoři obdrželi dvě odborná stanoviska, podle kterých Jiří Trumpeš, který získal druhý nejvyšší počet hlasů, na mandát nárok nemá. Na programu jednání je i volba předsednictva AS VŠE a vytvoření pracovních komisí. Senát se sejde dnes ve 13:00.

Dnešní zasedání AS VŠE pro vás sledujeme přímo na místě.

Co čekat na dnešním zasedání AS VŠE? V pondělí zasedne Akademický senát VŠE. Hlavní téma? Diskuze, kdo bude, či nebude senátorem

12:50 – Se slovy „V jaké komisi chceš být,“ nabízí vedoucí studentské koalice Roman Ondrčka pozici redaktorovi iListu.

13:07 – Vyskytují se menší technické problémy – nefungují mikrofony. Schůze ale začíná.

13:14 – Že není redaktor iListu akademickým senátorem, zjistil zástupce studentské koalice až zhruba po třech minutách. „Navrhl mi snad všechny možné funkce v komisích, plus mě začal představovat ostatním z koalice,“ píše.

Upřesnění: Redaktor iListu vedoucího koalice na tento omyl upozornil po třech minutách. „Moc jsem nechápal, co chce. Začal mi nabízet pozice… Skončilo to tak, že se jedná asi o omyl,“ dodává.

13:16 – Na místě je plno, někteří si přinesli i narychlo udělané transparenty pro podporu Jiřího Trumpeše.

13:20 – Řeší se program zasedání. Konkrétně se diskutuje o tom, zda-li se program musí schválit.

13:29 – Schvaluje se nový program zasedání. Přidává se bod Projednání změny Statutu VŠE.

13:29 – Na zasedání přichází student Fakulty podnikohospodářské Jiří Trumpeš. Všichni senátoři se dohodli, že se hlasování o novém programu zdrží.

13:40 – Začíná se řešit první bod jednání – členství Jiřího Trumpeše v AS VŠE.

13:43 – Vyučující a akademický senátor za Národohospodářskou fakultu Jan Vondráček napadá obě odborná stanoviska dodaná rektorátem. To udělal už i minulý týden ve dvanáctistránkovém dokumentu, který rozeslal všem senátorům, rektorům i dalším zástupcům školy. iList má tento text k dispozici.

13:47 – „Já jsem to stanovisko psal 48 hodin v kuse,“ říká o dvanáctistrán­kovém dokumentu Vondráček.

13:49 – Během Vondráčkova projevu zaznívají i narážky na soud.

13:56 – Vyučující a akademická senátorka za Fakultu mezinárodních vztahů Alena Češková se obrací na Vondráčka: „Jak to, že jste znal autora jednoho z dokumentů předem, než byl posudek dodán senátu?“ Ten toto tvrzení popírá, sám jej ale ve svém projevu předtím vyslovil.

13:58 – „Nové volby,“ šíří se zasedací místností.

14:13 – Roman Ondrčka: „Diskriminujete studenty třetího ročníku, kteří skládají státnice dříve.“ Na případě Jiřího Trumpeše je podle něj nutné nastavit precedent.

Zástupce koalice se k aktuálnímu dění podrobněji vyjádřil i v následujících komentářích:

14:21 – „Budeme hlasovat o tom, zda chceme hlasovat o návrhu paní rektorky. Jinak můžeme jít domů a vypsat nové volby,“ zaznívá od jednoho z akademických senátorů za Fakultu informatiky a statistiky.

14:31 – Ze strany vyučujících zaznívá: „To nemá smysl, pojďme domů. Kdo se chce soudit, ať se soudí.“

Zajímavost: Právní stanoviska, která se zabývala mandátem Jiřího Trumpeše, zpracovali člen katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty University Karlovy v Praze Jan Wintr a Martin Lang z právního oddělení VŠE.

14:43 – „Mně to tady přijde takové smutné. V případě pana Trumpeše to přejděme a lidsky se domluvme,“ komentuje student Vojtěch Prchal, který v AS VŠE zastupuje jindřichohradeckou Fakultu managementu.

14:44 – Na zasedání se neustále řeší, jestli se bude hlasovat o zmíněných právních stanoviscích, nebo ne. Rektorka senát vyzvala, aby spornou otázku ohledně členství rozhodl sám AS.

14:50 – Byla navržena desetiminutová přestávka.

Připomeňme si několik základních dat:

8. 4. 2015 – Proběhly volby na Fakultě podnikohospodářské. Za studenty byl do AS VŠE zvolen kromě Ondrčky právě i Trumpeš.

2. 6. 2015 – Jiří Trumpeš ukončil bakalářské studium na FPH

15. 6. 2015 – Konalo se ustavující zasedání AS VŠE, které bylo následně přerušeno. Několik vyučujících upozornilo na to, že Trumpeš není studentem, tudíž nemůže získat mandát senátora. Do magisterského navazujícího programu byl zapsán totiž až 3. 7. 2015.

14:57 – „Tady přeci nemůže být rok bezvládí,“ zaznívá v hloučcích diskutujících učitelů.

15:18 – Přestávka končí.

15:23 – Hlasuje se o tom, aby se v příštím hlasování hlasovalo jmenovitě. Na pořadí bude nejspíš hlasování o procesním návrhu rektorky, aby o sporné otázce členství v AS VŠE rozhodl AS VŠE.

15:26 – Kolik nás vlastně je, řeší se v senátu.

15:30 – Padá návrh také na tajné hlasování. Ten zmínila senátorka Češková.

15:32 – Hlasuje se o tom, že o usnesení rektorky se bude hlasovat tajně. Nepřijato.

15:33 – Začíná hlasování o procesním návrhu rektorky, aby o sporné otázce členství v AS VŠE rozhodl AS VŠE.

15:34 – Nebylo přijato, aby akademický senát rozhodoval v této otázce.

15:37 – A co dál. Soud? Padá návrh na přerušení zasedání.

15:41 – Množí se názory, že senát musí zajistit fungování školy a zbytečně se projednávání důležitých věcí blokuje.

15:46 – Náhradník z FPH Jaroslav Novák, který měl dle posudků nahradit Trumpeše, odchází, protože je při jednání zbytečný.

15:48 – Začíná další přestávka.

15:54 – Rektorka bude nejspíše v průběhu přestávky informována o průběhu zasedání senátu.

16:06 – Postřeh: Studenti během přestávky debatují o přednáškách, které hned první den semestru meškají.

16:08 – Zástupce koalice Roman Ondrčka doplňuje: „Redaktora iListu jsem si spletl s Tomášem Kupkou (studentský senátor za Fakultu managementu), protože při minulém zasedání nebyl přítomen a chtěl jsem mu nějakou funkci nabídnout.“

16:09 – Končí přestávka.

16:18 – Může se volit předsednictvo senátu? Vyučující připomínají, že pokud student Trumpeš bude na seznamu hlasujících, tak je jeho členství v podstatě uznáno.

16:22 – „Ten, kdo zpochybnil, že Trumpeš není členem, tak ať to dá k soudu,“ zaznívá senátem.

16:30 – Znovu padá návrh na přerušení.

16:34 – Přerušení nebylo přijato. Co bude dál?

16:40 – Jan Vondráček: „Nemyslíte si, že zpochybňujeme sami sebe více, než je potřeba?“

16:48 – Nyní se jedná o dokumentech, které předložila rektorka senátu k diskusi a jsou určené pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

16:55 – „Je nutné schválit změnu Statutu VŠE, i když bude jeden hlas zpochybnitelný,“ dodává k patové situaci Vondráček.

17:00 – Senát poté, co se hlasováním rozhodl, že nebude řešit členství Jiřího Trumpeše, se snaží vyřešit schválení změny Statutu VŠE. Někteří senátoři z řad vyučujících nesouhlasí s přeskočením volby předsednictva AS VŠE.

17:10 – Projednává se návrh o přeskočení volby orgánů senátu.

17:15 – Návrh nebyl přijat. Vondráček upozorňuje, že se nemá blokovat senát a ti, co chtějí zpochybnit členství pana Trumpeše, ať podají podnět k soudu.

17:20 – Pomalu se tenčí řady senátorů i posluchačů.

17:25 – Další přestávka. Patová situace pokračuje a nálada houstne.

17:33 – „Síly jsou vyrovnané,“ zaznělo od posledních posluchačů.

17:43 – Během přestávky valná většina senátorů odešla.

17:46 – Je vyhlášeno přerušení schůze na neurčito.

O dění okolo voleb do Akademického senátu VŠE jsme podrobně informovali na jaře. Více článků si můžete přečíst zde:

Mohlo by tě zajímat: