Soutěž o nejlepší studentskou práci: Aktuální problémy Evropské unie

10. 3. 2003 | | Nezařazené

Centrum evropských studií ve spolupráci s Konrad-Adernauer-Stiftung vypisuje 8. ročník studentské soutěže o nejlepší písemnou práci tematicky orientovanou na aktuální otázky Evropské unie včetně přistoupení České republiky. Cílem soutěže je podpořit zájem a rozšířit poznatky posluchačů VŠE v oblasti současného stavu a perspektiv Evropské unie a v oblasti kroků, kterými Česká republika naplňuje požadované podmínky pro přijetí do této Unie.

Centrum evropských studií ve spolupráci s Konrad-Adernauer-Stiftung vypisuje 8. ročník studentské soutěže o nejlepší písemnou práci tematicky orientovanou na aktuální otázky Evropské unie včetně přistoupení České republiky.

Cílem soutěže je podpořit zájem a rozšířit poznatky posluchačů VŠE v oblasti současného stavu a perspektiv Evropské unie a v oblasti kroků, kterými Česká republika naplňuje požadované podmínky pro přijetí do této Unie. Soutěž je v obou kategoriích otevřená pro studenty bakalářského a magisterského studia všech fakult VŠE.

Soutěžní práce musí být odevzdána v jednom výtisku nejpozději do 28. 3. 2003 do sekretariátu Centra evropských studií, nb244, Ing. Loudovi, spolu s vyplněnou přihláškou do soutěže (k vyzvednutí tamtéž).

Všechny potřebné informace a formuláře naleznete na stránkách Centra evropských studií: http://nb.vse.cz/ces/.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Louda, nb244, l. 5270

Mohlo by tě zajímat: