Speváci a muzikanti pod jednou strechou

26. 5. 2005 | | Studentský život

Jeden pojem, dve hudobné zoskupenia. To je Musica oecomica pragensis, ktorá zastrešuje zbor a komorný orchester na našej škole. Prvotný podnet k vzniku vzišiel od rektorky Jaroslavy Durčákovej. Tak vo februári 2001 vznikli tieto dve telesá pod spoločným menom ako jedna zo študentských aktivít pod taktovkou zamestnancov VŠE.

Jeden pojem, dve hudobné zoskupenia. To je Musica oecomica pragensis, ktorá zastrešuje zbor a komorný orchester na našej škole. Prvotný podnet k vzniku vzišiel od rektorky Jaroslavy Durčákovej. Tak vo februári 2001 vznikli tieto dve telesá pod spoločným menom ako jedna zo študentských aktivít pod taktovkou zamestnancov VŠE. Rozhodlo sa o tom ešte pred Vianocami na pracovnej schôdzke. „Už na tejto schôdzi mi bola ponúknutá funkcia otca súboru a ja som ju prijal,“ spomína Michal Spirit, umelecký vedúci, ktorý je zároveň členom Katedry práva. Ako bývalý profesionálny spevák pražského mužského zboru FOK a hostiteľský sólista v operných predstaveniach krajských divadiel má na starosti schvaľovanie dramaturgického plánu a reprezentuje celú inštitúciu v organizačných a finančných jednaniach s VŠE či so zahraničím. „Zatiaľ sa zúčastňujem všetkých akcií súboru, predovšetkým zboru, pretože popri svojej funkcii som aj radovým členom tejto zložky,“ dodáva Spirit. Členom súboru sa však môžu stať tiež osoby, ktoré neštudujú ani nepracujú na VŠE. „Sme otvorení priateľom, známym, či študentom iných škôl,“ uzatvára Spirit.

Zbor ako prvá zložka má asi päťdesiat členov a široký hudobný repertoár. Môže sa pochváliť úspechmi nielen u nás, ale aj v zahraničí. Zúčastnil sa dvoch medzinárodných speváckych festivalov v belgickom Neerpelte, kde minulý rok obsadil 1. miesto. Taktiež sa stal víťazom kategórie zmiešaných zborov do 26 rokov na pražskej medzinárodnej súťaži Praga Cantat 2004. Pre záujemcov z radov študentov sa každoročne organizujú dva až štyri koncerty v Novej Aule v spolupráci s orchestrom a sólistami, z ktorých už niektorí ukončili svoje štúdium na VŠE. Ak teda radi spievate, prihlásiť sa môžete na ktorejkoľvek skúške. Konajú sa každý pondelok o 18,00 v menze. Predchádzajúce skúsenosti nie sú podmienkou. Na webovej stránke zboru nájdete výhody členstva. Jednou z nich je, že spravíte radosť svojim rodičom a známym, až vás uvidia na niektorom z koncertov. No a samozrejme tu nájdete nových kamarátov. Viac o zbore nájdete na stránkach http://nb.vse.cz/sborvse.

Na spomínanom festivale v Belgicku sa každý rok striedajú zbory a orchestre. Tento rok tam bude VŠE reprezentovať orchester. Dnes už len s úsmevom spomínajú na svoju prvú skúšku. Vtedy boli desiati. Teraz musia prijímanie nových inštrumentalistov trochu obmedziť. V dnešnej podobe sa totiž orchester pýši 54 hudobníkmi. Plná škála nástrojov umožňuje širší repertoár, ktorý sa vyberá podľa náročnosti, nálady dirigenta, ale aj podľa prianí hráčov orchestra. Ich cieľom je hlavne pestré predstavenie zastúpené všetkými hudobnými obdobiami. Pokiaľ máte záujem, napíšte Pavlovi Procházkovi na adresu prop@volny.cz a po dohode príďte na skúšku, ktorá sa koná jedenkrát do týždňa, v stredu o 20.00. Platí pravidlo, že prijmú každého, kto aspoň trochu ovláda svoj hudobný nástroj a má chuť hrať a chodiť pravidelne na skúšky. O orchestri sa dozviete viac na stránkach http://orchestr.vse.cz/stare/index.php.

Orchester a zbor spoločne naštudovali Rybovku a v ich podaní si ju môžete vypočuť vždy na vianočných koncertoch. Dá sa očakávať ďalší rozvoj tejto spolupráce. Takto sa teda vyvíja pôvodná myšlienka, ktorá začala slovami: „Mnoho univerzít sa pýši svojím hudobným telesom, prečo by takéto teleso nemohlo pôsobiť tiež na VŠE?“

Mohlo by tě zajímat: