Státnice jsou ve srovnání s porodem jen kecy

7. 4. 2017 | | Studentský život, Zprávy ze školy Nepojmenováno

Vysokou školu ekonomickou je možné vystudovat a přitom pečovat o malé dítě. Studentky, které se během studia stanou maminkami, mají nárok na jeho přerušení nebo odklad školních povinností. Pokud ale chtějí ve studiu pokračovat, žádné další speciální úlevy nezískají. 

Mladé maminky nemají ve škole žádné místo, kde by se mohly v klidu o kojence postarat. Jednodušší to není ani s batolaty. Dětský koutek na Vysoké škole ekonomické (VŠE) už tři roky nefunguje a do univerzitní školky mohou jen děti vyučujících nebo doktorandů.

Na přerušení studia mají mladí rodiče v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nárok podle zákona o vysokých školách. „Škola byla velice vstřícná, přerušili studium mně i mému manželovi, také studentovi VŠE,“ uvádí Daria Blinova, studentka navazujícího magisterského programu na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV), která je maminkou několik měsíců. Až se vrátí do školy, nejvíce se obává povinné účasti na cvičeních. „Státnice jsou ale v porovnání s porodem jen kecy,“ zdůrazňuje.

Jak je náročné skloubit studium na VŠE a mateřské povinnosti, si už vyzkoušela absolventka FMV Veronika Mžourková. „Vyučujícím jsem to nijak záměrně neoznamovala, ale pokud už se o tom dozvěděli, byli velice vstřícní. Avšak žádné úlevy v povinnostech mi to bohužel či i bohudík nepřineslo.“ A co bylo podle ní na studiu se synem nejobtížnější? „Asi to prvotní odloučení od dítěte. Do školy jsem nastoupila hned v šestinedělí a ještě jsem kojila, takže se stávalo, že jsem se o přestávkách v suterénu za tělocvičnou věnovala synovi,“ vzpomíná.

„Na rovinu, někdy to bylo hodně náročné, hlavně spánkově. Ale díky mé rodině, kde se do hlídání zapojil hlavně manžel a moji rodiče, se to zvládnout dalo,“ popisuje. Zároveň měla velkou motivaci školu dokončit a každý rok doufala v prospěchové stipendium, které přispělo do rodinného rozpočtu.

Rodiče mohou studovat déle

Kromě zmíněného přerušení mladí rodiče na VŠE na žádné speciální výhody nárok nemají – stipendia na podporu těhotných studentek či studujících matek a otců neexistují a ani nejsou v plánu. Pokud se rodiče nacházejí ve špatné finanční situaci, mohou podobě jako ostatní studenti žádat o sociální stipendium.

„Studenti v takové situaci mají možnost přerušit studium na delší dobu, než je běžně možné a mají také nárok na odklad studijních povinností,“ shrnuje proděkan pro studijní záležitosti Fakulty mezinárodních vztahů Pavel Hnát.

„Maximální doba přerušení je do dne třetích narozenin dítěte,“ upřesňuje studijní oddělení Národohospodářské fakulty. Toto období se přitom nezapočítává do celkové doby přerušení, na kterou mají studenti jinak nárok a která činí čtyři semestry.

Zároveň se doba prodloužení nepočítá do celkové doby studia. Stejně tak mladí rodiče při pomalejším tempu studia nepřicházejí o kontrolní kredity – což je běžný „trest“ za neplnění studijních povinností.

Hradec nabízí individuální plán

Více se snaží mladým rodičům vyjít vstříc Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. „Nabízíme zcela plnohodnotné kombinované studium. Je samozřejmé, že v případě potřeby jsme připraveni poskytnout podporu ve formě individuálního studijního plánu,“ uvádí tamní proděkan pro pedagogickou činnost Jan Přibil.

Od doby, kdy byl v InSISu zaveden stav „rodičovská“, se podle něj objevily celkem dva takové případy. První z nich, studentka kombinovaného magisterského oboru, školu už úspěšně dokončila, druhá momentálně studuje. Kromě toho jsou tu evidované další dvě slečny, které mají klasicky přerušené studium a mateřství uvedly pouze jako poznámku. „V tuto chvíli tedy můžeme hrdě říci, že sto procent studentek, u kterých se objevil příznak mateřská, naši fakultu úspěšně ukončilo či zatím studuje,“ shrnuje proděkan.

Často přitom platí, že vyučující či zástupci fakult o mladých rodičích ani neví. „O těhotných studentkách a maminkách se na fakultě můžeme dozvědět jedině, pokud žádají o přerušení studia, nebo pokud požádají o vložení záznamu o narození dítěte u studijní referentky,“ vysvětluje totiž proděkanka Fakulty financí a účetnictví Dana Dvořáková.

Podle jejich statistik na fakultě s 2 900 studenty najdeme pět až deset maminek. „Jako matka dvou dětí bych se do téhle situace dostat nechtěla, ráda jsem si své rodičovství prožila v klidu. Na druhou stranu řada studentek – maminek studium úspěšně zvládne,“ komentuje.

Školka? Pro studenty ne

Mladým rodičům na VŠE nijak nepomáhá ani to, že přímo na ekonomce funguje od roku 2013 mateřská školka. Ta se nachází v přízemí Nové budovy a má k dispozici i venkovní dětské hřiště.

Z kapacitních důvodů ji ale mohou navštěvovat jen děti zaměstnanců, případně doktorandů. Aktuálně disponuje školka sedmnácti místy a pouze jedno je volné. „V tuto chvíli rozšiřování kapacity neplánujeme, avšak do budoucna ho jistě nelze vyloučit, vše bude záviset na zájmu rodičů,“ říká kvestor VŠE Libor Svoboda.

Sám vidí problém spíše v tom, že jde o regulérní školku, kde se předpokládá celodenní docházka dětí pět dní v týdnu. A to odpovídá spíše modelu pro zaměstnance než pro studenty. Pro krátkodobé hlídání dětí na 120 minut bylo dříve možné na Národohospodářské fakultě využít dětský koutek, ten už ale od roku 2013 nefunguje.

Dítě při škole? Vyplatí se být studentem ČVUT nebo UK

První univerzitní školku v České republice otevřelo v roce 2010 České vysoké učení technické (ČVUT). Navíc děti, které projdou mateřskou školkou, mohou pokračovat i na základní školu. Žáčci Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata vlastní stejnou ISIC kartu jako jejich vysokoškolští kolegové. Zároveň mají malé i větší děti přístup na pracoviště ČVUT, kde děti vzdělávají v technických oborech úměrným věku.

Nezahálí ovšem ani Univerzita Karlova (UK), která kromě jeslí, školky a dětských koutků nabízí i manželské koleje – ta je součástí koleje Hvězda. Ta slouží k ubytování studujících rodičů s dětmi. Nestudující partner ubytovaný společně se studentem UK a dítětem může být ubytován na základě předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů.

Hned vedle těchto kolejí funguje Maxíkova školka Hvězdička. Zaměřuje se na Montessori pedagogiku a je tu možné i studium jazyka s rodilými mluvčími. Přírodovědecká fakulta UK zase provozuje univerzitní školku Rybníček, která dětem nabízí plnohodnotný vzdělávací program s přírodovědnou nadstavbou a využívá blízkosti Botanické zahrady.

Na požadavky svých zaměstnanců a studentů reaguje i Česká zemědělská univerzita (ČZU). Od letošního září zde funguje podniková dětská skupina ČZU s názvem Školka Poníček. Navštěvovat ji mohou děti od dvou let. Svůj dětský koutek Zkumavka má i Vysoká škola chemicko-technologická.

Foto: Kristýna Kantková

Mohlo by tě zajímat: