Stipendia k zahraničním pobytům nenabízí jen Erasmus

16. 1. 2018 | a | Studentský život Peníze ilustrace

Studium v cizí zemi je pro studenty finančně náročné. Stipendium často pokryje jen zhruba polovinu nákladů studenta v zahraničí. To v rámci Erasmus+ se pohybuje mezi tři až pěti sty eury na měsíc, v závislosti na zemi výjezdu. Existují ale i další možností, jak finance na studijní pobyt získat.

Bakaláři a magistři

McKinsey&Company

Přilepšit si již k získaným financím od Erasmu+ může student pomocí stipendia od McKinsey&Company. Třicet nejlepších, kteří uspějí při výběrovém řízení na Erasmus, mohou zažádat o stipendium ve výši čtyřiceti tisíc korun. Dostanou ho ale jen čtyři z nich.

Mezivládní stipendia

Česká republika tak na základě mezivládních dohod disponuje určitým počtem stipendijních míst, která Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozděluje mezi jednotlivé vysoké školy. Nabídka se nespecifikuje na konkrétní zahraniční vysokou školu. Předpokladem je aktivní přístup uchazeče, který si sám vyhledá kontakt na školu související s jeho studijním zaměřením. Seznam aktuálních nabízených míst najdete na stránkách Akademické informační agentury (AIG).

Nadace pro rozvoj a vzdělávání

O finanční příspěvek této nadace, můžete požádat i v případě, že jste prošli výběrovým řízením na Erasmus. Žádost o stipendium se musí poslat nejpozději dva měsíce před odjezdem na pobyt a musí obsahovat popis projektu, životopis a reference od dvou pedagogů. Dále také potvrzení o přijetí ke studiu a průvodní dopis. Požadovanou výši stipendia musíte napočítat sami a také odůvodnit.

Nadace Sophia

Nadace se zaměřuje hlavně na studenty ekonomie a práv. K přihlášce kromě životopisu a motivačního dopisu musíte přiložit i popis projektu, na kterém budete pracovat. Výše stipendia činí maximálně deset tisíc korun.

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS)

Studenti, kterým ještě nebylo třicet let, mohou žádat o finanční podporu při studiu na veřejné německé vysoké škole. Jazykem studia i přijímacího řízení je němčina. V žádosti o stipendium musíte zaslat svůj projekt, na kterém budete podobu semestru pracovat. Výsledek potom prezentujete v němčině na závěrečné konferenci. Organizace vám bude vyplácet měsíční stipendium ve výši šest set euro a zaplatí školné a případně zapůjčí peníze na kauci.

Česko-německý fond budoucnosti

Stipendium vhodné pro zájemce o studium v Německu. Je ale potřeba poslat plán projektu. Ten může být shodný s bakalářskou, diplomovou nebo dizertační prací, která se zabývá česko-německou tématikou. Vybraní studenti na bakaláři získají šest set padesát eur měsíčně. K tomu také jednorázově šest set padesát eur na úhradu studijních materiálů. Studenti magisterského a doktorského stupně obdrží měsíčně a jednorázově částku osm set eur.

Magistři a doktorandi

AKTION

Česko-rakouský program, díky kterému můžete psá diplomovou či dizertační práci v Rakousku. Stipendium podporuje studenty od jednoho do devíti měsíců. “Vyplňoval jsem asi čtrnáctistránkový formulář, který obsahoval můj životopis, musel jsem zdůvodnit svůj zájem o problematiku, ve které jsem se chystal dělat výzkum, dále motivační dopis a jazykový certifikát,“ říká student druhé fakulty. Podpora je ve výši 1.050 EUR měsíčně.

Visegrádská stipendia

Mezinárodní visegrádský fond podporuje studenty při výjezdech na východ. Přihlašování je možné do 31. ledna. Stipendium je na jeden až dva semestry, výjimečně na čtyři a jeho výše činí 3.800 euro na semestr. „Musíte si najít univerzitu ve státě, který fond podporuje,” komentovala studentka, která strávila semestr v Arménii. Dále je potřeba poslat diplom z bakalářského studia a záznamy studijních výsledků spolu s motivačním dopisem. “K úspěšnému absolvování pohovoru vám může pomoci výběr projektu, na kterém budete podobu výjezdu pracovat,” dodává studentka.

Fulbrightova komise

Komise J. W. Fulbrighta nabízí možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu v USA. Jedná se o výjezdy na maximálně devět měsíců. Stipendium pokrývá životní náklady, zpáteční letenku, zdravotní pojištění a školné do maximální výše patnácti tisíc dolarů.

Německá akademická výměnná služba (DAAD)

Podporuje studenty s alespoň bakalářským titulem. Stipendium je 750 euro měsíčně a je vypláceno na deset měsíců až dva roky. Potvrzení německé vysoké školy o přijetí na vybraný studijní obor musí být buď přiloženo k přihlášce, nebo předloženo organizaci DAAD nejpozději před nástupem ke studiu.

Bayhost

Tento stipendijní fond podporuje výjezdy pouze na bavorské státní univerzity a vysoké školy. V rámci této organizace uděluje tamní vláda zahraničním studentům stipendium ve výši 700 EUR měsíčně. Standardně je udíleno na jeden rok, ale lze ho až dvakrát prodloužit na celkovou dobu tří let.

Mohlo by tě zajímat: