Studenti FMV dostanou za stáž kredity i stipendium

7. 12. 2015 | | Kariéra, Studentský život, Zprávy ze školy grafika ilustrace

Nové číslo iListu, které vyšlo v pondělí 7. prosince, se zaměřuje především na studijní pobyty. Pokud jste ho absolvovali a už vyjet nemůžete, nezoufejte. Další možností je zařídit si pracovní stáž.

Zejména studentům magisterských oborů na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) může být uznána do studijního plánu v rámci fakultně volitelných předmětů a navíc na ni můžou získat finanční prostředky, buď z programu Erasmus+, nebo přímo od fakulty.

Existuje hned několik druhů stáží. Odvíjí se jednak od úrovně studia, ale zejména od délky a zaměření stáže. Na magisterském stupni jsou v nabídce čtyři typy, z nichž jeden uznává tuzemské pracovní zkušenosti. Dále je třeba rozlišit, jestli stáž spadá do programu Erasmus+ nebo jestli bude případné stipendium vyplaceno přímo fakultou.

Jaké typy stáží lze uznat?

Pro studenty FMV na magisterském stupni, kteří chtějí získat zkušenosti ve firmě, je určená „Odborná praxe“ (22F401) v délce alespoň čtyř měsíců. Dostanou za ni dvacet jedna kreditů. Podmínky na webových stránkách fakulty jasně stanovují, že student musí mít dostatek volných poukázek, dle zkušeností zájemců je ale vedení fakulty vstřícné a kredity na tyto účely v některých případech přidá.

Ti, co plánují praxi v neziskovém sektoru, například v orgánech EU, na stálých misích ČR nebo i zahraničních zastoupeních Českých center volí „Zahraniční odbornou stáž – krátkodobou/dlouhodobou“ (22F411, resp. 22F412) za šest a patnáct kreditů. Za krátkodobou se považuje pracovní poměr na šest až osm týdnů, dlouhodobá je v trvání celého semestru.

Pracovní zkušenost si můžete nechat uznat, i když pracujete ve státní správě nebo neziskovém sektoru v České republice. Má označení „Odborná stáž – krátkodobá“ (22F413) a je oceněna šesti kredity. Na bakalářském stupni lze absolvovat pouze „Zahraniční rozvojovou stáž“ (22F201), která platí pro výjezdy ve spolupráci s organizací AIESEC. Je ohodnocena šesti kredity.

Jak si stáž najít?

FMV na svých stránkách pravidelně sdílí pracovní nabídky určené pro výše uvedené magisterské stáže. V případě, že si zájemce vybere jednu z nich, řeší všechny náležitosti s fakultou. „Musela jsem na fakultu poslat přihlášku s potřebnými informacemi a dokumenty, jak byly stanoveny v nabídce. Rovněž pohovor jsem absolvovala se zástupci fakulty,“ zmiňuje Jana, která strávila čtyři měsíce na Stálé misi ČR při OSN v Ženevě. Dodává, že následně řešila většinu dokumentů s přijímající organizací.

Aktivnější studenti se mohou do hledání pustit sami. Vhodnost stáže jim ale v tomto případě musí být předem schválena. Kontaktními osobami jsou proděkan pro pedagogickou činnost Pavel Hnát a koordinátorka stáží, Eva Grebe.

ECTS-marťa

Co je třeba udělat?

Jak již bylo zmiňováno, finanční příspěvek obdržíte buď od programu Erasmus+ nebo od FMV. První zdroj financuje pobyty v rámci zemí zapojených do programu. Stáž dále musí být v soukromém sektoru nebo v organizacích jako CzechTrade a v Českých centrech a v minimální délce tří měsíců. Po tuto dobu taky pobíráte stipendium, i kdyby stáž trvala déle. Částky jsou odstupňovány dle cílové země podobným systémem jako na studijní pobyty Erasmus. Nejvyšší částka činí šest set eur (u Erasmu je to pět set). Klíčovým dokumentem je pak Learning Agreement for Traineeships.

Pro kratší stáže nebo pro praxi v orgánech EU, na diplomatických nebo zahraničních misích je třeba se s finanční žádostí obrátit přímo na FMV. Měsíční výše stipendia činí deset tisíc, v některých případech však může být i vyšší v závislosti na cílové destinaci. Zájemci vyplňují Training Agreement.

Oba zmiňované dokumenty jsou třístranné smlouvy, proto je musí podepsat i zaměstnavatel. Ten na závěr pracovního poměru dále vyplňuje formulář, který slouží ke zhodnocení studenta i jako potvrzení o absolvování praxe. Povinností studenta po návratu je obhájit semestrální projekt v délce zpravidla třiceti stran.

Proč se to vyplatí?

„Firmy poměrně rády dělají velké stáže. Spolupracovat s institucí jako VŠE je pro mnohé prestiž,“ zmiňuje koordinátorka pracovních stáží Eva Grebe. „Stejně tak pro studenty. Pracovní zkušenost je zviditelněna v rámci studia, protože ji mají v transkriptu a je to důkaz pro budoucího zaměstnavatele. O stáže je semestr od semestru vyšší zájem,“ říká Grebe a dodává, že student, který je v zahraničí, sice nemůže mít kromě stáže zapsány žádné jiné kurzy, může ale „dálkově“ absolvovat diplomový seminář.

Simona, studentka vedlejší specializace Ekonomická diplomacie, je právě na stáži v CzechTrade v Praze. Nabídku objevila na stránkách katedry, na které specializaci studuje. „Nechávám si to uznat jako krátkodobou stáž za šest kreditů – přesně tolik musím v rámci vedlejšky získat za volitelné předměty a tato možnost se mi jevila lepší, než absolvovat další teoretický předmět,“ vysvětluje. „Musím jenom napsat dvacetistránkovou práci o tom, co dělám, a obhájit ji,“ doplňuje Simona.

Někdy se stáže i zamítají

„Určitě se vyplatí jít na stáž, i když za to nemáš kredity, protože člověk nemusí na závěr vypracovávat projekt,“ myslí si Zuzana, která strávila půl roku ve firmě Henkel. „Ale například v Německu, kde jsem byla já, bych musela platit daně, pokud bych stáž neměla oficiálně uznanou,“ vysvětluje. U stejné společnosti v současnosti pracuje i Ivana. O jejích pozitivních zkušenostech si můžete přečíst v našem čísle.

Podle Grebe jsou však i případy, kdy studentovi odmítnou praxi uznat. Je to zejména v případě, když náplň práce nebo počet odpracovaných hodin nesplňuje požadavky. Studentka Anna však byla v situaci, kdy práci nemohla mít uznanou, protože její začátek byl ve stejném semestru, kdy absolvovala studijní pobyt Erasmus. „Žádala jsem fakultu, aby mi stáž uznali i bez kreditů. Nepochodila jsem,“ vzpomíná.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: