Trnitá cesta kritérií

28. 3. 2006 | | Názory

Většina z nás si jistě pamatuje loňské rozepře spojené se změnou kritérií pro ubytování. Přidání prospěchového kritéria (jednalo se jen o průměr) rozhořčilo nemálo studentů. Letos si vedení školy řeklo, že toto nepopulární kritérium zruší a bude tak klid nejen od reklamací, ale i od protestujících studentů.

Většina z nás si jistě pamatuje loňské rozepře spojené se změnou kritérií pro ubytování. Přidání prospěchového kritéria (jednalo se jen o průměr) rozhořčilo nemálo studentů. Letos si vedení školy řeklo, že toto nepopulární kritérium zruší a bude tak klid nejen od reklamací, ale i od protestujících studentů.

Zůstanou-li však body za dojezdovou vzdálenost, je třeba při rovnosti určit pořadí
(ne)ubytovaných studentů. První letošní návrh počítal mimo jiné s pouze standardní délkou studia a rozdělujícím kritériem měl být nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře. Další kritérium chybělo.

Centrální kolejní rada (CKR) od loňského roku usilovně pracovala na změně tolik neoblíbených kritérií, jejichž cílem bylo zejména zmírnění váhy prospěchového kritéria (průměru), které je jak známo značně neporovnatelné, a to nejen mezi fakultami VŠE, ale i v rámci fakult. CKR vytvořený návrh kritérií rozdělil body za prospěch na průměr (do 2,99) a na body za poměr získaných kreditů ku součtu získaných a ztracených. Prospěchu i vzdálenosti byly přiřazeny konkrétní váhy, změna byla i v nahrazení standardní délky studia (tj. bakaláři 3 roky, navazující 2 a magistři 5 let) limitní délkou a určení maximálního počtu bodů za vzdálenost včetně bodů za nutnost přestupů. Jiné než prospěchové kritérium se nenabízelo. Přibyla i možnost ubytování pro studenty, kteří nemohou být zařazeni do pořadníku (především studenti ze států mimo EU a studenti prodlužující studium), jejich žádosti budou vyřizovány v případě volné kapacity.

Pak se ale objevily problémy s nemožností převedení známek průměrů z ECTS studijních programů na čísla a také dynamicky se měnící hodnotou průměru během celého akademického roku. Další jednání přinesla změny v podobě nahrazení délky studia standardní navýšenou o rok (dle zákona o vysokých školách), vypuštění průměru a zrušení sociálního kritéria z důvodu, že se jedná o stejnou skupinu studentů, která již pobírá sociální stipendium a tím je vyrovnává s ostatními studenty bez nároku.

Prorektor pro pedagogiku, F. Koschin stanovil koeficient pro přepočet kreditů, jehož cílem je zmírnění velkého počtu ztracených kreditů v prvních semestrech studia. Hodnotu kritérií si sám student nevypočítá, jelikož se týká porovnání celkových výsledků mezi studenty stejného semestru studijního programu.

Současná podoba kritérií je tak výsledkem dlouhodobých debat týkajících se zejména administrativní náročnosti, ale i relativní porovnatelnosti prospěchu. Hlavním úspěchem je ale posunutí harmonogramu ubytování tak, že se studijní výsledky (kredity) v databázi objeví až na konci zkouškového období, tj. 23. 6. 2006 a je tedy reálná možnost si do té doby leccos vylepšit.

Veronika Satinská, předsedkyně CKR

Mohlo by tě zajímat: