V odborných předmětech jiný jazyk než angličtinu téměř neprocvičíte

10. 1. 2011 | | Nezařazené titulní obrázek

Nabídka předmětů v jiném než českém jazyce nedostačuje. Všechny
pražské fakulty VŠE se snaží ji rozšiřovat, avšak naráží na
komplikace jak na straně vyučujících, tak na straně studentů.

Počet semestrálních předmětů akreditovaných v cizím jazyce, které
si studenti VŠE mohou zapsat, rok od roku roste. Každá fakulta, respektive
katedra se v nabídce liší ať už objemem, tak i jazykovou variací. Škola
přiznává, že výběr není největší a že se ho bude snažit
rozšiřovat. Zvětšení nabídky ale brání jak jazyková nevybavenost
vyučujících, tak nezájem studentů.

V současné době poskytuje nejrozmanitější i největší výběr
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV), z odborných ústavů pak katedra
ekonomie Národohospodářské fakulty (NF). Na poslední příčce se v tomto
ohledu umístila Fakulta informatiky a statistiky (FIS). Nejčastějším
jazykem, v němž mohou posluchači VŠE absolvovat předmět, je (po
češtině) angličtina. Vyučuje se v ní přibližně 200 kurzů. Proděkani
pro pedagogickou a studijní činnost na jednotlivých fakultách se shodují
v tom, že současný počet cizojazyčných předmětů není dostačující,
a vyvíjí snahu toto číslo zvětšit. „Dostatečná nabídka kurzů je
podmínkou pro vysílání větších počtů studentů i pro realizaci
magisterských programů v angličtině,“ vysvětluje Hana Machková,
prorektorka pro zahraniční vztahy a public relations.

„Nabídku se snažíme a budeme snažit i nadále rozšiřovat,“ slibuje
Marie Míková, proděkanka pro pedagogiku na Fakultě financí a účetnictví,
která se z hlediska počtu cizojazyčných předmětů umístila na pomyslném
čtvrtém místě. „Nabídku budeme určitě rozšiřovat, cílem je
akreditovat většinu našich předmětů také v angličtině,“ souhlasí
Josef Arlt, proděkan pro pedagogickou činnost na FIS. V ostatních jazycích
nabídka obecně výrazně chudne, například právě FIS kromě angličtiny
ani jiné jazykové variace neposkytuje. „Problémem zůstává také
nevyrovnaná nabídka ze strany fakult, zejména u některých oborů,“
doplňuje Machková.

Překážkou pro zvětšení výběru je kromě jazykové vybavenosti
vyučujících nebo vázanosti na českou literaturu v některých případech
také nízký zájem studentů. „Snaha určitě je, naším cílem je mít pro
studenty všech oborů minimálně několik předmětů pouze
v angličtině,“ popisuje Daniel Šťastný, proděkan pro studium na NF.
„Hlavní překážkou je jazyková vybavenost vyučujících, která se ale
radikálně zlepšuje,“ komentuje komplikovanost situace Jiří Hnilica,
proděkan pro pedagogickou činnost na Fakultě podnikohospodářské. Daniel
Šťastný doplňuje: „Kdykoliv je možnost si zvolit z jazykových variant,
tři ze čtyř studentů si vyberou českou verzi.“

Předměty vyučované v cizím jazyce

Předměty vyučované v cizím jazyce

Mohlo by tě zajímat: