Vizuální styl školy se oblékl do jednotné uniformy

30. 3. 2010 | | Zprávy ze školy

Dlouhodobý projekt jednotného vizuálního stylu VŠE se pomalu chýlí ke
konci. Na základě této koncepce se většina fakult a kateder může
pochlubit sjednoceným webovým vzhledem a jednotnými propagačními
materiály.

Od počátku března spustila Fakulta mezinárodních vztahů web podle
šablon školy a jako pátá se připojila k jednotné vizuální stylizaci.
Těsně před ní se k oficiálnímu trikotu VŠE připojila i Fakulta
podnikohospodářská. Za změnami fakultních stránek ale i za sjednocením
propagačních materiálů stojí především prorektorka pro zahraniční
vztahy a PR, profesorka Hana Machková.

Celý projekt odstartoval spuštěním celoškolských webových stránek
v roce 2005. Od té doby postupně jednotlivé fakulty a katedry přestupují
na nový vzhled webu, jehož struktura je stejná jako u toho celoškolského.
Každá z fakult je oddělena svou barvou, která dominuje i všem jejím
katedrám. Ze šesti fakult VŠE na jednotný styl nepřistoupila pouze
Národohospodářská fakulta (NF).

„Vedení se domnívá, že fakulta by měla mít autonomní postavení a
webové stránky by o ní měly něco vypovídat,“ odůvodnil zachování
původních stránek proděkan pro vnější vztahy docent Zdeněk Chytil.
Zároveň však nevyloučil, že někdy v budoucnu fakulta na celoškolský
styl přistoupí, protože o této problematice rozhoduje výlučně děkan.
I většina kateder NF zůstala věrná svým individuálním konceptům,
avšak dvě z nich se už k jednotnému stylu připojily.

Vizuální uniformita není jenom otázkou vzhledu webových stránek, ale
změn se dočkaly i veškeré propagační materiály, které škola využívá
k prezentaci školy doma i v zahraničí. Nově navrhnut byl i stánek VŠE
na studentském veletrhu Gaudeaumus.

„Blížíme se do doby, která bude těžká. Nastupují slabší
ročníky, konkuruje nám velké množství ekonomicky zaměřených škol,
proto je důležité klást důraz na propagaci,“ popisuje důvod vzniku nové
propagační koncepce prorektorka Machková. Náklady na realizaci webu ve
výši 150 tisíc korun zafinancoval sponzor a za veškeré tištěné
propagační materiály škola vynaložila 198 tisíc korun.

Jelikož fakulty mají svou suverenitu, rektorát jim nemůže nařizovat,
aby přijaly jednotící prvky na své weby nebo propagační materiály. Podle
slov prorektorky Machkové ale tento krok fakultám usnadní práci a hlavně
ušetří finanční náklady. „Pokud si fakulty budou přát využít
jednotný vizuální styl, my jim zprostředkujeme kontakt s grafikem a
uhradíme grafické práce. Tisk si zaplatí samy,“ poodhaluje motivace
jednotlivým fakultám profesorka Machková.

Mohlo by tě zajímat: