VŠE kašle na reprezentaci II

20. 12. 2001 | | Názory, Sport

V posledním čísle SL odpověděl Mgr. Miloš Pádivý na můj článek z květnového vydání. Chtěl bych tímto doplnit a vysvětlit ne úplně dobře pochopenou kritiku CTVS. Vadilo mi, že o některé sporty se CTVS stará poměrně značně a o některých sportech se neinformuje vůbec (dodnes se přístup nezměnil).

V posledním čísle SL odpověděl Mgr. Miloš Pádivý na můj článek z květnového vydání. Chtěl bych tímto doplnit a vysvětlit ne úplně dobře pochopenou kritiku CTVS. Vadilo mi, že o některé sporty se CTVS stará poměrně značně a o některých sportech se neinformuje vůbec (dodnes se přístup nezměnil).

Nedomnívám se, že atletika patří k odvětvím typu „jízda na koni“, a chce-li pan magistr srovnávat obecný význam jednotlivých sportů, nerozumím, proč se dostává takové podpoře např. florbalu (nijak se tím nechci florbalistů dotknout a samozřejmě jim v jejich úsilí fandím). Atletika by možná dosahovala také takových úspěchů. Chybí tomu jediné. Někdo musí přitáhnout ty, kteří tam sami od sebe nepřijdou, případně o těchto soutěžích ani nic neví. V odpovědi pana magistra se objevuje, že informace o všech akademických mistrovstvích ČR jsou k dispozici na CTVS. Jenže tam jsou na nic. U některých jiných sportů to funguje lépe, např. o plavání visí pozvánka vždy na nástěnce.

Chtěl bych podotknout, že v minulosti tomu bývalo poněkud jinak – královna sportů se těšívala na VŠE značné podpoře – alespoň do určité míry se starala o to, aby měli studenti zájem školu reprezentovat. Na jiných školách (nemyslím ty sportovní, jako FTVS apod.) dokonce dobré závodníky přemlouvají k více startům, protože tam nechtějí být pouze do počtu, jak tomu bohužel je u studentů VŠE. Samozřejmě jsem si nemyslel, že VŠE bude držet katedru atletiky a pronajímat si za velké peníze tartanovou dráhu (i když ideálem by bylo mít hřiště vlastní, jak to je zvykem jinde ve světě). Stačí ale tak málo – pověsit párkrát za rok propozice na nástěnku, případně rozeslat několik e-mailů. Vytvořit družstvo a s ním potom jeden den strávit na stadionu. Víc asi v současnosti očekávat nemůžu.

Mohlo by tě zajímat: