VŠE se liší těžšími podmínkami pro pokračování studia

17. 9. 2010 | | Nezařazené

Technická, chemická, polytechnická anebo ekonomická vysoká škola –
kde jsou studenti nejvíc zatíženi? Objektivní náročnost studia porovnává
kreditní systém.

Studium na českých vysokých školách je organizováno na základě
kreditního systému. Avšak podmínky pro pokračování studia vymezuje
každá škola samostatně ve svých studijních a zkušebních řádech.
V důsledku toho se minimální počty kreditů potřebných pro nástup do
následujícího semestru či ročníku na různých školách razantně liší.
Ačkoliv standardnímu ročnímu studijnímu plánu českého vysokoškoláka
odpovídá šedesát kreditů, podmíněně do druhého semestru a vyššího
ročníku některé školy zapisují i studenty s patnácti kredity
v kapse.

Nejníže nastavená kritéria má Vysoká škola polytechnická v Jihlavě,
kde pro postup do druhého semestru studia stačí získat 15 kreditů.
Podobně Technická univerzita v Liberci zapisuje do druhého ročníku
posluchače i s pouhými třiceti kredity na kontě. Status
„vysokoškoláka“ neztratí ani posluchač Českého vysokého učení
technického, který dosáhne patnácti kreditů za semestr, respektive třicet
za rok.

Těžší podmínky stanovuje Studijní a zkušební řad Technické
univerzity Ostravy, kde musí student po prvním semestru studia dosáhnout
minimálně šestnácti kreditů, aby mohl ve studiu pokračovat, nicméně za
rok jejich suma nesmí činit méně než čtyřicet. Ke snížení kreditního
prahu loni přistoupila Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
(VŠCHT), kde na zápis do druhého semestru může přijít student se
sedmnácti kredity namísto dřívějších dvaceti. Pro nástup do vyššího
ročníku jich však musí nasbírat čtyřicet.

Na VŠE musí pro nástup do druhého semestru studia posluchač získat
dvacet kreditů. Dále suma nasbíraných kreditů musí odpovídat počtu dosud
studovaných semestrů vynásobenému dvaceti. Jestli se mu to nepodaří,
poukázky se mu v množství odpovídajícím počtu chybějících kreditů
odebírají.

Zvláštní kapitolu tvoří možnost opakování ročníku při získání
určitého počtu kreditů. Na Vysokou školu v Pardubicích bez podávání
přihlášky a přijímacího řízení mohou znovu do prvního ročníku
nastoupit studenti s dvaceti kredity na kontě. Na VŠCHT tato možnost platí
pro ty, kteří dosáhli na třicet kreditů.

Studenti VŠE bez utracených peněz za přihlášku a opakovaného
výběrového řízení tuto možnost nemají. Nově přijatí studenti VŠE
dostávají 216 kreditových poukázek, ze kterých musí získat 180 pro
úspěšné zakončení studia. Ostatní vysoké školy svým studentům
poukázky nezavádějí, posluchači jen sbírají kredity za úspěšně
vystudované předměty, tudíž za nezvládnuté předměty kredity
neztrácejí.

Pro širší ilustrace organizaci výuky je třeba dodat, že oproti
většině českých vysokých škol využívajících čtrnáctitýdenní
semestrální výuku, na VŠE „období přednášek a seminářů“ trvá
o týden méně.

Mohlo by tě zajímat: