Z odpadu vznikají i umělecká díla

20. 9. 2010 | | Nezařazené

Díky třídění odpadů máme možnost znovu použít některé suroviny.
Ze starých plastů můžete přispět na výrobu nové bundy nebo vytvořit
umělecké dílo.

K tomu, abychom mohli odpad nějak zpracovávat, potřebujeme pracovat
s vytříděnými surovinami. Pokud se tak nestane, je dosti možné, že náš
využitelný potenciál skončí někde na skládce, využije se energeticky
nebo bezúčelně zlikviduje.

Život vytříděného odpadu nekončí ve sběrném kontejneru nebo někde
na smetišti, jak se mnozí domnívají. Od vyhození odpadku do třídícího
koše pro něj začíná další životní fáze – znovuzrození, kdy se
z něj stane opět použitelná surovina.

Z kontejneru do drtiček

Ať už se jedná o plasty, papír nebo sklo, vždy musí tyto nepotřebné
odpadky projít roztříděním. Tímto procesem se odfiltrují věci, které do
daných kontejnerů nepatří a dále probíhá třídění podle druhů
materiálů. Například u plastů se separují PET lahve od různých fólií
a jiných měkkých plastů.

Po selekci následuje několik fází, kdy suroviny musí být rozdrceny a
očištěny od nečistot. Jakmile projde veškerý odpad touto omlazovací
kúrou, teprve pak přichází vtělení do nové podoby. Rozdrcené suroviny se
přidávají do směsí pro výrobu nových materiálů, které vtisknou život
dalším použitelným výrobkům.

Dětské prolézačky z krabic od džusu

Ze skelných směsí se tak mohou vyrábět nové lahve nebo sklenice. Z PET
lahví vznikají umělá vlákna, která vyplňují spacáky nebo bundy,
z měkkých plastů vzniknou nové fólie a z různých plastových směsí
zpomalovací retardéry na silnice, protihlukové stěny na dálnice či
zahradní nábytek. Rozdrcený starý papír se znovu použije na výrobu
novinového papíru, krabic nebo toaletních papírů.

I méně tříděný elektroodpad, nápojové kartony Tetra-pack nebo kovy
nepřijdou vniveč. Elektronické přístroje, které se nashromáždí ve
sběrných dvorech, jsou do jediné součástky rozebrány a zpracovány.
Kovové součástky se buď použijí na výrobu nových součástek, nebo
společně s ostatními kovy putují do hutí, kde je čeká roztavení na
nové kovové výrobky. Z nápojových kartonů se vyklube například
stavební izolace nebo dětská prolézačka.

Odpadkové umění

Dalším z mnoha různých zpracování může být i umělecké uchopení
odpadu. Pomineme-li různé první experimenty v pop-artu, s takzvaným
„junk art“ (neboli odpadkovým uměním) se setkáváme až v souvislosti
s nástupem moderního umění. Umělci „junk art“ tvoří zásadně
z použitých a nepotřebných materiálů. V praxi tak mohou lidé obdivovat
díla složená ze starých zrezavělých kovových nástrojů nebo
pestrobarevné sochy poslepované z PET lahví.

Mohlo by tě zajímat: