Za „kupčení“ se vyhazuje z koleje

21. 11. 2008 | | Nezařazené

Nový Kolejní řád se již uplatnil v praxi. Byli podle něj vyloučeni z kolejí někteří studenti, kteří se snažili „kupčit“ s ubytováním.

Nový Kolejní řád se již uplatnil v praxi. Byli podle něj vyloučeni z kolejí někteří studenti, kteří se snažili „kupčit“ s ubytováním.

V květnu 2008 schválil Akademický senát VŠE na svém zasedání nový Kolejní řád. Jak Studentský list informoval v minulém čísle, hlavní změnou je zákaz kouření mimo vymezené prostory a vylučování z kolejí. Právě druhou zmíněnou změnu již studenti mohli pocítit na vlastní kůži.

Nová pravidla přinutila Centrální kolejní radu (CKR) řešit několik případů vyloučení z kolejí, při kterém získala CKR nové pravomoci a rozhoduje při něm se Správou účelových zařízení (SÚZ). Každé porušení se týkalo úmyslu studenta prodat své místo na koleji. Tyto studenty SÚZ po schválení CKR vyloučil z kolejí do konce studia, neboť každoročně v tomto období ještě nejsou uspokojeny stovky čekatelů na přidělení místa na koleji, kteří často nemají kde bydlet.

Na základě zkušeností z minulých let lze předpokládat, že kromě „obchodníků s kolejemi“ bude CKR hlasovat o studentech, kteří se nějakým způsobem provinili přímo na koleji. V těchto případech vždy CKR přihlédne ke konkrétním podmínkám a situaci. Ovšem v situacích, kdy dochází k ničení vybavení koleje či opakovanému obtěžování ostatních ubytovaných studentů, se CKR nebude rozpakovat uzavřít viníkům koleje po celou dobu jejich studia na VŠE. Cílem tohoto přístupu je chránit a zvýhodnit slušné a poctivé studenty ubytované na kolejích VŠE.

S novým Kolejním řádem je vyloučení z koleje i nadále možné pouze se souhlasem člena kolejní rady. Souhlas člena rady je nutný proto, aby nevznikalo podezření, že SÚZ se studenty nakládá podle své libovůle. Změnou je, že již automaticky nedochází k vyloučení z ubytování do konce studia. O tom rozhodne hlasováním Centrální kolejní rada (CKR) na svém veřejném zasedání. Oproti starému Kolejnímu řádu se tedy kritéria změkčila, a navíc o studentovi rozhodují přímo jím volení zástupci.

Mohlo by tě zajímat: