Životní cyklus přihlášky na Erasmus – nově online podání

9. 1. 2018 | | Studentský život, Zprávy ze školy Erasmus - slider

Aktulizováno 20.2.2018

V minulosti do zahraničí mohli vyjet jen ti nejlepší studenti svých fakult. Výběr univerzit byl úzký, dnes se ale situace otočila. Vysoká škola ekonomická (VŠE) má rozsáhlou síť více než dvou set partnerských vysokých škol po celém světě. Zahraniční zkušenost tak mohou absolvovat téměř všichni kdekoliv si usmyslí a dokonce dvakrát za studium – jednou na bakaláři, podruhé na magistru. Jak vypadá celý proces podání přihlášky na zahraniční pobyt?

Zájemci o studium v zahraniční naleznou formulář k vyplnění v InSISu v sekci Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt. Studenti mohou uvést až sto šest univerzit v pořadí podle preferencí. Studovat na nich ale lze pouze ve dvou vybraných jazycích. Pokud je požadován certifikát, žadatelé nesmí zapomenout zaškrtnout v přihlášce možnost “Certifikáty” a uvést typ potvrzení. Po vyplnění již není nutné přihlášku vytisknout ani ji nikam nosit jako tomu bylo v minulých letech. Veškeré dokumenty jako motivační dopis, životopis či certifikát se vkládají pouze online. Důležité je na konci svoji přihlášku řádně odeslat. Pokud uvidíte větu: Přihláška byla uzavřena a zařazena do výběrového řízení, máte již z poloviny vyhráno.

Písemný test lze magistrům odpustit

Studenti, kteří svou zahraniční cestu plánují v rámci magisterského studia, mohou získat body navíc za absolvované předměty v cizím jazyce. Za účast v Buddy Systemu dostane každý deset bodů navíc a to pro oba výjezdy. Uzávěrka přihlášek pro studenty bakalářského studia je 27. února, pro magistry byla do 19. února. Jako další pak žadatele čeká písemný test jazykových dovedností. Bakaláři i magistři ho absolvují v jeden den – 8. března. U studentů magisterského programu lze zkoušku odpustit v případě, že doložili jazykovou znalost na úrovni B2.

Výsledky s vybranými posluchači se vyhlašují 14. března. Kromě radostné zprávy, že student má povoleno odjet na zahraniční pobyt, se také dozví, na které z předem vybraných univerzit stráví semestr v příštím akademickém roce. Následně OZS informuje zahraniční partnerskou školu. Ta osloví přímo studenta ohledně dalších materiálů. Požadovanými přílohami přihlášky tak může být třeba fotografie nebo kopie občanského průkazu. Další povinností, kterou student musí doložit, je Learning Agreement. Trojstranná dohoda mezi studentem, VŠE a zahraniční univerzitou obsahuje kurzy, které student na zahraniční škole bude studovat.

I náhradníci nakonec vyjedou

Následně zahraniční škola pošle studentovi akceptační dopis nebo e-mail. Kopii akceptačního dopisu je nutné odevzdat na OZS. Pro obdržení stipendia musí každý vyplnit formulář bankovního spojení a akceptační smlouvu. V InSISu jsou takzvané Checklisty, kde je tabulka s názvy jednotlivých dokumentů a kroků spojených s administrativním zajištěním zahraničního studia, do níž se zaznamenává, zda a kdy byl daný krok splněn (červené puntíky se postupně mění na zelené).

Uchazeči, kterým nebyla přiřazena žádná škola, jsou zařazeni na takzvaný seznam náhradníků pro daný studijní jazyk. Smutní být ale rozhodně nemusí. V minulém akademickém roce škola oslovila všechny náhradníky s dodatečnou nabídkou. Dejte si ale pozor, abyste byli řádně zapsáni do studia – výměnné pobyty nelze absolvovat, pokud má student přerušené studium nebo dosud nebyl zapsán do dalšího stupně studia. Zároveň nelze před ukončením zahraničního studijního pobytu ukončit nebo přerušit studium na VŠE. Odjet nemůže ani student, kterému ze studijních povinností chybí už jen obhajoba závěrečné práce.

Mohlo by tě zajímat: