Prohlášení společnosti GITUS a.s. ve věci ISISng

17. 2. 2006 | | Názory

Společnost GITUS a.s. v souladu s relevantním právním rámcem jednostranně ukončila svoji účast na projektu ISISNG pro neuspokojivou úroveň spolupráce s Vysokou školou ekonomickou při tvorbě a postupném zavádění příslušné aplikace do reálného provozu. Tomuto stavu věcí odpovídá i konstatace, kdy VŠE odmítla v bez udání konkrétních důvodů spustit provoz další části aplikace, která svými parametry vyhovovala i akceptačním metrikám.

Společnost GITUS a.s. v souladu s relevantním právním rámcem jednostranně ukončila svoji účast na projektu ISISNG pro neuspokojivou úroveň spolupráce s Vysokou školou ekonomickou (VŠE) při tvorbě a postupném zavádění příslušné aplikace do reálného provozu.

Tomuto stavu věcí odpovídá i konstatace VŠE v odstavci 6. následujícího odkazu http://fph.vse.cz/fakulta/organy_fakulty/pedagogicke_kolegium/pk20060208.asp (6. Informace o stavu integrovaného studijního systému (ISIS)), která velmi přesně charakterizuje situaci, s níž byla společnost GITUS a.s. naposledy konfrontována, kdy VŠE odmítla bez udání konkrétních důvodů spustit provoz další části aplikace, která svými parametry vyhovovala i akceptačním metrikám. Tato bezvýchodná situace byla rovněž přímým podnětem pro to, aby naše společnost po velmi zralém uvážení přistoupila ke kroku, který nikdy v minulosti ve vztahu k žádnému ze svých klientů nevyužila, a ukončila smluvní vztah s Vysokou školou ekonomickou.

SW zakázkového typu není možno vyvinout a implementovat bez respektu mezi smluvními partnery a ochoty a vůle efektivně spolupracovat. Společnost GITUS a.s. udělala při vývoji aplikace ISISng vše, co bylo v jejích silách a co jí umožňoval smluvní rámec, a to v drtivé části na její vlastní náklady.

I přes vzniklou situaci by však společnost GITUS a.s. chtěla ujistit všechny potenciální uživatele aplikace ISISNG o své maximální připravenosti poskytnout VŠE veškerou možnou pomoc, aby tak zmírnila dopady předmětného ukončení smlouvy, především je připravená k aplikaci v současné podobě poskytnout veškerá práva duševního vlastnictví a po přechodnou dobu i navazující odbornou asistenci a proškolení vybraných zaměstnanců, a tak umožnit tuto aplikaci VŠE v co nejkratším čase dokončit, bude-li mít samozřejmě na takovém dokončení zájem. Zároveň však společnost GITUS a.s. očekává, že stejně vstřícný a věcný přístup v rámci vypořádání zvolí i Vysoká škola ekonomická v Praze.

Do okamžiku vyřešení tohoto vypořádání mezi VŠE a naší společností upozorňujeme všechny zainteresované osoby, že VŠE zatím nedisponuje právem dílo (tj. aplikaci ISISng) ve stávající podobě užít ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona. Jakákoli manipulace s dílem, jeho zveřejňování, kopírování či rozšiřování ze strany VŠE včetně jejich zaměstnanců a studentů je z těchto důvodů neoprávněné a postižitelné podle obecně závazných předpisů.

Viz též Stanovisko vedení VŠE k prohlášení společnosti Gitus.

Mohlo by vás zajímat: