AS VŠE se na zasedání věnoval nedostatkům učeben ve Staré budově

17. 12. 2018 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE Aktualizovat

Dnes ve 13 hodin po dvouměsíční pauze opět zasedl Akademický senát VŠE, potřetí v tomto semestru. Rozpočet na příští rok je připravený, nicméně stále se očekává vyjádření Ministerstva školství, které finančně školu podpoří. Hlasování je tedy odsunuto na další zasedání. Hlavním podnětem zasedání však bylo upozornění z řad senátorů FPH, kteří poukázali na nedostatky učeben ve Staré budově. Jak se můžete dočíst dle vyjádření senátorů níže, ne všechny nedostatky lze napravit.

Na posledním zasedání, které proběhlo 22. října, řešili senátoři osud Roosveltovy koleje. Jak zasedání probíhalo se dočtete tady. Prodeji Roosveltově koleje se věnuje také senátor Hulínský, který ve svém komentáři objasňuje komplikovanost dané situace.

Body programu zasedání ze dne 17. prosince 2018:

  1. Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na rok 2019 a 2020
  2. Návrh rozdělení navýšeného příspěvku na rok 2018
  3. Podněty AS FMV a AS FPH (vybavení učeben)
  4. Různé

14:20 Zasedání je oficiálně ukončeno, děkujeme za pozornost.

14:16 Slova se ještě naposled ujímá rektorka. Hodnotí rok 2018, který byl náročný, ale také hodně úspěšný. Škola získala institucionální akreditaci, získala několik ocenění a hodnocení v mezinárodních žebříčcích. Mluví o úspěšném získání akreditace EQUIS. Cílem školy je pokračovat v práci stát se mezinárodně uznávanou institucí, o kterou budou mít zájem také zahraniční studenti. Děkuje všem senátorům za jejich „nevděčnou“ práci bez nároku na odměnu.

14:14 Zasedání je u konce. Předseda Stříteský všem děkuje za práci v senátu a přeje hezké svátky. Těší se na další spolupráci v novém roce.

14:12 Mazouch mluví také o novém webu školy. Dle něj je nevhodný, na hlavní stránce například chybí přehled oborů. Reaguje rektorka, web ještě není dokončen, PR oddělení na tom ale pracuje. V blízké budoucnosti se tyto chyby opraví.

14:07 Slovo si bere senátor Mazouch. Mluví o InSISu a podpoře uživatelů. Ten je jak v češtině, tak v angličtině. Některé materiály jsou ale pouze v češtině, to by se mělo změnit.

14:06 Charakteristika nových členů RVH: uznáváná osobnost, lidi z praxe, neměli by mít pracovněprávní vztah s VŠE. Měli by to být noví lidi s novým pohledem.

14:04 Slova se ujímá rektorka. Mluví o zavedení Rady pro vnitřní hodnocení. NAÚ kritizuje, že v ní není zastoupení externího subjektu. Škola na něj reaguje rozšířením počtu členů RVH o šest. Vyzývá senátory, aby se zamysleli, koho by do Rady mohli nominovat.

14:03 Předseda navrhuje přejít k bodu různé. Mluví o příštích termínech zasedání.

13:59 Kvestor ještě mluví o změnách na AVO a zavedení jednotného mobilního čísla, které už bylo avizováno dříve během zasedání. To už bylo zavedeno a bude se s ním dále pracovat.

13:57 Mluví senátorka Čapková. Pokud chce udělat rezervaci místnosti na zkoušku, musí ji udělat na celý den, jelikož neví, kolik studentů přijde. Když to chce zkrátit, zrušit rezervaci je možné také pouze na celý den. Bylo by dobré, aby bylo možné udělat rezervaci pouze na například dvouhodinové okno.

13:56 Prorektor Dvořák mluví o problémech s počtem studentů na cvičeních. Ten se ještě první týden semestru začne měnit. Problém je také v komunikaci s katedrami při rezervacích místností, které probíhají příliš brzo. Problém nastává také během zkouškového. Někteří vyučující si zarezervují učebnu na zkoušku na celý den a stráví tam pouze hodinu.

13:54 Rektorka Machková mluví o svých zkušenostech z jiných škol, kde se učebny přiřazují bezprostědně podle počtu zapsaných studentů na daném cvičení či přednášce. Naše škola je v tomhle hodně benevolentní a vychází vyučujícím vstříc.

13:51 Odpovídá kvestor: ,,Malých učeben je pouze deset, většina učeben je dostatečně velká.“ V souvislosti s úbytkem studentů asi není primárně nutno, aby výuka směřovala do co největších místností. Je hodně cvičení, kterým stačí menší kapacita.

13:50 Otázku na kapacitu má taky senátor Marek. Ptá se, jestli rozpočet počítá s učebnami, které mají kapacitu pouze jednadvacet studentů.

13:48 Slova se ujímá senátor Dvořák. Není možno dát do filtru výběru učeben příliš mnoho voleb, tuhle informaci ale naleznete v popisu každé místnosti.

13:47 Senátorka Čapková připomíná, že v InSISu není možnost kontroly, zda je v učebně možnost mobility nábytku.

13:45 Vyjadřuje se také k černým tabulím. Důvod, proč je škola pořád má, byly žádosti vyučujících, kteří je rádi používají. Senátor Zelenka potvrzuje. Mají však větší náročnost na údržbu, tudíž bílé tabule v celé škole by byly mnohem praktičtější.

13:42 Reaguje také na nedostatečnou kapacitu učeben. Stává se, že na některých cvičeních je zapsáno 20 lidí, jinde zase 30. V InSISu je ale u každé učebny zadána kapacita, je chyba dávat cvičení s 30 studenty do učebny s kapacitou 24. Pak je pochopitelné, že si studenti stěžují.

13:41 Kvestor se vyjadřuje také k oknům v SB, které je možné otvírat pouze na větrání, ne úplně. Důvod byl jejich vypadávání v minulosti.

13:39 Asi třetina učeben nemá stolky připojené k elektřině, tam je možné hýbat nábytkem. Pokud jde o slabé větrání, SB je památkově chráněna a nesmí se zasahovat do vnějšího pláště, proto je problém se změnou infrastruktury. Plán je v letních měsících provádět výuku v SB pouze v dopoledních hodinách.

13:36 Vybavení, které bylo ve Staré budově použito je již dlouho používáno v jiných částech školy a tam zatím nebyl hlášen problém. Co se týče mobility stolů, pokud na nich mají být zásuvky, snížená mobilita je nutná. Zásuvky na zemi by byly nepraktické. Co se týče nefunkčnosti zásuvek, jedná se o vandalismus studentů, i když to škola každý den kontroluje.

13:33 Slova se ujímá kvestor. Dle něj tyto změny nejsou jednoduché, například Starou budovu není možné převést z dvacátého do jednadvacátého století jenom tak. Navíc byla škola omezena v opravách SB ze strany ministerstva, hodně věcí se tam nesmělo měnit. Proto škola investovala do malých oprav a ne do celkové rekonstrukce. Podle avizování MŠ rekonstrukce primárně směřovala na vybavení učeben.

13:32 Čapková navrhuje zavést jednotní mobilní číslo na AVO, na které se bude moci vyučující v případě problémů obrátit.

13:30 Slova se ujímá senátorka Čapková za FMV. AS FMV se shoduje s AS FPH, v učebnách je špatné větrání, problémy s promítači, není možné přesouvat mobilní zařízení, což komplikuje případnou skupinovou práci.

13:29 Přechází se k bodu číslo tři. Předseda čte list studentských senátorů AS FPH, ve kterém poukazují na nedostatky učeben: špatné větrání a častá nefunkčnost zásuvek.

13:28 Hlasuje se o bodu číslo dva, přiřazení navýšeného rozpočtu na mzdové účely, jednohlasně schváleno.

13:27 Navýšený příspěvek půjde primárně na posílení mzdových prostředků. Tak to bylo i akcentováno v doprovodním listu ministerstva, ačkoliv přikázat to školám nemůže.

13:25 Slova se ujímá rektorka, představuje bod dva a předává slovo kvestorovi.

13:24 Stříteský navrhuje hlasovat o návrhu výhledu rozpočtu, jednohlasně schváleno. Přistupuje se k bodu číslo 2.

13:23 Problém může nastat, pokud bude propad v počtu přijatých studentů více než 10 %. Jedná se také o potíž v počtu studentů, které školy přijímají, nejenom v počtu uchazečů. Na rozdíl od jiných škol ale VŠE není tolik penalizována za nepřijímaní studentů.

13:21 Největší riziko je v nedostatečném navyšování rozpočtu oproti minulým letem. Otázkou je taký realitní trh a ceny bydlení v Praze. Odliv studentů a dopad na koleje může být problém.

13:20 Senátor Pažitný: ,,Jaká jsou největší rizika nového rozpočtu?“

13:16 Senátor Marek se doptává na způsob sestavování rozpočtu, zaměřuje se na platy zaměstnanců. Kvestor odpovídá a dodává, že navyšování tarifních platů se neplánuje.

13:14 Kvestor vysvětluje jednotlivé části rozpočtu a jejich výpočet. Rozpočet je ovlivněn nižším zájmem studentů o studium ekonomie.

13:11 Kvestor Zouhar představuje způsob vytvoření rozpočtu Ministerstva školství. Ten je rozdělen na několik částí, ne všechny jsou zatím známé, čeká se na vyjádření MŠ. Rozpočet samotný se bude schvalovat později.

13:10 Slova se ujímá rektorka, představuje první bod „Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na rok 2019 a 2020“. Předává slovo kvestorovi.

13:08 Předseda senátu Stříteský vítá všechny členy, čte program dnešního zasedání. Dává o něm hlasovat, jednomyslně schváleno.

13:07 Zasedání bylo zahájeno. Přítomno je 24 senátorů.

12:58 Senátoři se scházejí, zasedání brzo začne.

Mohlo by tě zajímat: