Cena přímo ďábelská

9. 3. 2002 | | Názory

Koupil jsem si knihu. Dokonce jsem na ni dostal studentskou slevou. Cena mi připadne přímo ďábelská. Posuďte sami: Kč 666,- Kniha však vypadá na první pohled solidně a stránek má také dost.

Koupil jsem si knihu. Dokonce jsem na ni dostal studentskou slevou. Cena mi připadne přímo ďábelská. Posuďte sami: Kč 666,- Kniha však vypadá na první pohled solidně a stránek má také dost.

Dychtivě jsem ji tedy rozevřel, vazba zapraskala. Rychle jsem prolistoval všemi stránkami – to abych je rozlepil, ještě nedotčené – a nasál vůni knihařského klihu, jak to lidé dělávají, když poprvé otevřou takovou parádní novou knihu.

Není to však ledajaká kniha. Představuje totiž základní literaturu k nejmenovanému celoškolsky povinnému předmětu.

Vlastně se svým obsahem dost podobá obyčejným skriptům, na která byly zvyklé generace vysokoškolských studentů. Jen názvy kapitol jsou tištěny modře (snad aby dodaly knize trochu aristokratické krve) a místo Edičního oddělení VŠE se za vydavatelem skrývá firma s cizím názvem.

Pomalu si zvykáme na to, že studijní literatura se k nám dostává od našich vyučujících jakousi objížďkou, skrze cizokrajná místa zvaná C. H. Beck, Ekopress, Grada, Management Press, Melandrium, Prospektrum a jiná. Jako z cizích krajů se často zdá i její cena.

Nač tedy takový povyk kvůli školnému? Vždyť už ho tak trochu platíme, když si obstaráváme takovouto literaturu.

A nedivte se prosím našim kantorům. Upsali totiž svou duši. Upsali ji českému vysokému školství.

Mohlo by tě zajímat: