Chceme s buddieky spolupracovat

18. 4. 2003 | | Názory

V následujících několika poznámkách bychom rádi reagovali na článek z minulého vydání Studentského listu, týkající se zajištění pobytu zahraničních studentů v Praze. Především bychom chtěli zdůraznit, že vzhledem ke stále rostoucímu zájmu studentů o studium v zahraničí se VŠE snaží vysílat rok od roku více studentů na výměnné studium na partnerské univerzity…

V následujících několika poznámkách bychom rádi reagovali na článek z minulého vydání Studentského listu, týkající se zajištění pobytu zahraničních studentů v Praze.

Především bychom chtěli zdůraznit, že vzhledem ke stále rostoucímu zájmu studentů o studium v zahraničí se VŠE snaží vysílat rok od roku více studentů na výměnné studium na partnerské univerzity. Již z tohoto samotného faktu vyplývá, že stejně tak vzrůstá počet zahraničních studentů, kteří přijíždění studovat v rámci výměnného programu k nám.

Oddělení zahraničních styků (OZS) zajišťuje jednak veškerou agendu spojenou s fází před příjezdem studentů (dopisy o přijetí, rozeslání všech potřebných informací, zajištění ubytování apod), následně pak registraci zahraničních studentů do kurzů jim určeným, program tzv. orientačního týdne a samozřejmě veškerý nutný servis během pobytu zahraničních studentů u nás.

Buddy Systém (BS) vznikl v minulých letech z iniciativy studentů, kteří podobnou dobrou zkušenost s tzv. buddy zažili při svém studiu v zahraničí, a je založen na principu dobrovolnosti. V žádném případě nesupluje činnost zahraničního oddělení, jeho cílem je především napomáhat zahraničním studentům v záležitostech spojených s příjezdem a pobytem v cizí zemi a zároveň poskytnout možnost českým studentům seznámit se s jejich kolegy z jiných zemích, dozvědět se něco o jejich kultuře, nalézt nové přátele a zdokonalit se v cizím jazyce. Obdobný systém pomoci studentů funguje na mnoha jiných zahraničních školách, ať už s větší či menší podporou školy.

Vznik BS a celou jeho činnost VŠE velmi vítá a váží si jí. Samotnému organizačnímu zajištění se snaží napomoci například finanční podporou vedoucího BS, který je zaměstnán jako pomocná vědecká síla, dále financováním členství BS v Erasmus Student Network (ESN), finančním příspěvkem na cestu představitelů BS na zahraniční konference ESN apod. Dalším výrazným plusem pro všechny, kdo jsou do BS více či méně zapojeni, je i bodového zvýhodnění pro konkurzy na studium v zahraničí, tedy možnost využití studia v zahraničí bez placení školného a s příspěvkem na pobyt.

OZS je samozřejmě připraveno dále koordinovat spolupráci s BS, v rámci naplnění poslání a úloh obou zúčastněných stran v celém procesu, tak jako tomu bylo doposud. Naše dosavadní zkušenost s jednáním a činností BS je velmi dobrá. Vše ostatní je samozřejmě otázkou kapacit – prostorových i finančních.

Základním faktem však zůstává, že cílem všech, kteří se na zajištění pobytu zahraničních studentů u nás podílí, je především spokojený zahraniční student, který se stává po návratu na svou domovskou univerzitu významným vyslancem a nositelem informací o VŠE v Praze.

Ing. Dana Brázdová

oddělení zahraničních styků VŠE

Mohlo by tě zajímat: