Díky falešné studentské unii teď vzniká skutečná

24. 3. 2014 | | Názory

Ano, na VŠE opravdu vzniká studentská unie. Co to vlastně je a k čemu
to je? Studentská unie je organizace, která je na vysoké škole vybudována
studentskými spolky pro lepší komunikaci a spolupráci mezi těmito spolky a
univerzitou. Výsledkem takovéto spolupráce pak mohou být akce a zlepšováky
pro studenty.

Jak můžeme vidět na vysokých školách například v Praze, Brně,
Ostravě či Zlíně, unie často stojí v čele studentského života na
univerzitě a pořádá celoškolské zábavné či vzdělávací aktivity. Na
VŠE začne studentská unie fungovat již tento semestr, naplno pak od
příštího akademického roku. Unie bude mít svoje volené vedení, Sněm
složený ze zástupců studentských organizací a samozřejmě
své členy.

Proč však unie vzniká až teď? Na VŠE máme kolem padesáti
studentských organizací, které každý semestr připravují mnoho akcí jak
pro studenty, tak interně pro své členy. Já se však domnívám, že
v příštích letech budou organizace ještě přibývat a VŠE bude
následovat trend „západních“ univerzit, kde na univerzitách srovnatelné
velikosti působí zpravidla přes sto volnočasových spolků, někdy až tři
stovky. Takovýto počet nese kromě přínosů i praktické organizační
problémy, které jsou pak v praxi řešeny jedním spojujícím prvkem,
kterým je studentská unie. V současnosti také žádná studentská
organizace nemá zdroje na zaštítění nějaké velké celoškolské akce nebo
aktivity, což je škoda.

Ekonomové jsou prý příliš individualističtí

V minulých letech koloval na VŠE názor, že studenti VŠE jsou velmi
individualističtí a proto se na unii z principu nikdy nedomluví. Po třech
letech v prostředí studentských spolků říkám, že tento názor se
nezakládá na pravdě. Problém byl jednoduchý a praktický: nikdo nikoho
neznal. Pokud se lidé neznají, těžko se mohou na něčem domluvit. Tento
stav se změnil před necelými dvěma roky, kdy se vytvořila jednoduchá
facebook skupina a začala se organizovat setkání vedení studentských
organizací. Najednou tu byla platforma, přes kterou se lidé mohli bavit
o spolupráci a která přežila i pravidelné změny ve vedení organizací.
Podhoubí pro unii tak vzniklo. Na konci minulého akademického roku se na VŠE
unii zvenčí pokusila založit Česká studentská Unie (ČeSU), prapodivná
organizace s velmi špatnou pověstí v akademickém prostředí. Aniž by
o této nové unii kdokoli slyšel, začala o sobě na internetu prohlašovat,
že dělá akce s dopadem na tisíce studentů VŠE, bez autorizace začala
používat upravené logo VŠE a sídlo si zaregistrovala na koleji Jarov II.
Výsledkem bylo, že 23 organizací z VŠE sepsalo výzvu vedení VŠE, aby
tuto falešnou unii zrušila. ČeSU poslala podepsaným organizacím den před
Vánoci výhrůžku právníky a VŠE této unii ukončila činnost. Já osobně
se domnívám, že celá aktivita byla od ČeSU vyvíjena jen pro zlepšení
pozice časopisu EkonTech, který ČeSU vydává. Zjednodušeně řečeno, pokud
by EkonTech spolupracoval s unií na VŠE, přineslo mu to vyšší příjmy od
inzerujících firem. Žádná vyšší ambice v tom nebyla.

Od rozhořčení k akci

Paradoxně celá aféra sjednotila vedení současných studentských
organizací jako nikdy a zrychlila proces, který se pozvolna rozbíhal.
Sestavili jsme přípravný tým lidí, kteří novou unii připravují.
V době, kdy čtete tento článek, je hotová organizační struktura a
pracujeme na první verzi stanov. Přípravný tým má za sebou i porady se
zástupci či zakladateli studentských unií na ČVUT, Karlově Univerzitě,
UTB ve Zlíně a SUS v Ostravě. Dalším krokem k začátku fungování
samotné Unie bude setkání vedení studentských organizací druhý týden
letního semestru. O dalším průběhu vás budeme informovat. Pokud máte
k unii jakékoli otázky, napište mi prosím na koci.jakub@gma­il. com.

Autor je v přípravném týmu Studentské unie VŠE. Je členem Clubu
307 a bývalým členem AIESEC. Názory autora nereprezentují názory
redakce

Komentář původně vyšel v březnovém čísle iListu

Čtěte také:

Mohlo by tě zajímat: