Jak prolézt a nevyletět

24. 11. 1999 | | Názory

Jistě se každému z Vás, nebo alespoň někomu z Vašich známých stalo, že se dostal do konfliktu s pravidly studia na VŠE. Proto se pokusím tato pravidla shrnout a doplnit je o případné rady.

Jistě se každému z Vás, nebo alespoň někomu z Vašich známých stalo, že se dostal do konfliktu s pravidly studia na VŠE. Proto se pokusím tato pravidla shrnout a doplnit je o případné rady.

1. To, že je potřeba získat 30 kreditů (popř. 28 na ing.) ve dvou po sobě jdoucích semestrech zajisté moc studentů nepřekvapí, ale již ne každý ví, že se do těchto kreditů nezapočítávají doplněné nebo převedené kredity.

2. Nepodepíše-li student zápisový list, je automaticky považován za vyloučeného.

3. V případě vynechaného semestru je potřeba odevzdat a podepsat prázdný zápisový list.

4. Pokud studium přerušíte, musíte alespoň 30 dní před obnovením studia požádat o znovuzařazení (podle studijních referentek raději k počátku registrací, jinak mohou nastat četné problémy)

5. Přerušit je možné na dva roky, max. však na tři roky v průběhu celého studia (v prvním semestru lze přerušit pouze ze zdravotních důvodů).

6. Jestliže jste za poslední dva semestry splnili méně než 30 kreditů, ale zároveň jste již získali požadovaných 125 kreditů, musíte složit min. dvě bakalářské zkoušky za tento semestr, abyste mohli být zapsáni do dalšího semestru (toto dříve platilo pro méně než 10 kreditů v posledním semestru).

7. Do cVV lze přesunout jakýkoliv předmět, opačně pouze se souhlasem fakulty/katedry. V každém případě ovšem musíte napsat a podat žádost.

8. K uzavření bakalářského, ale i inženýrského studia je třeba mít vyplněná všechna „okýnka“ v indexu (i nezapočteno).

9. Nebývá také nejrozumnější zapsat si mnoho předmětů z jedné katedry. Katedry totiž mívají testy a zkoušky ve stejném termínu (potom se stane, že student má v jeden den 4 zkoušky).

10. Chcete-li přestoupit na inženýrský stupeň a musíte dělat přijímací zkoušky (obzvláště v lednu), doporučuji zajít si na studijní s velkým předstihem (podklady k přijímacím zkouškám nedostanete dříve než uzavřete bakalářské studium).

11. Při zapisování kreditů do semestru zdaleka neplatí, že více je lépe. Není problém 30 kreditů za semestr odchodit na přednášky a cvičení, ale problém nastane ve zkouškovém období (jednou jsem dokonce viděl 56 zapsaných kreditů)

Při tomto soupisu jsem se opravdu nesnažil postihnout vše (např. podmínky s BZ), ale spíše poradit, na co si dát pozor a kde nejčastěji nastávají problémy. Na závěr musím citovat hned několik studijních referentek, s nimiž jsem problémy konzultoval: “Jedna z povinností studenta je, si každý rok koupit nový studijní program.“ A proto sledujte studijní programy a nástěnky, ať zbytečně nevylítnete!

Mohlo by tě zajímat: