Kam kráčíš, Unie studentů?

20. 6. 2017 | | Názory

Za velké slávy v květnu 2014 proběhlo první zasedání Unie studentů (US) Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Její vize a hodnoty byly shrnuty do pěti bodů: vytvářet komunitu, vést k aktivitě, rozvíjet VŠE, jít příkladem a přinášet příležitosti. Unie vznikla na popud té falešné, která začala fungovat na ekonomce bez vědomí vedení školy, a kvůli zastupování a kolektivnímu vystupování spolků.

iList byl jedním z prvních vstupujících členů. Vítala jsem tuto aktivitu všemi deseti – těšila jsem se, že bude snazší komunikace s vedením školy, s paní rektorkou. Unie funguje tři roky a já nevidím rozdíl od dob, kdy neexistovala. Naopak vidím hrubé nedostatky v jejím fungování.

Na poslední schůzi, která proběhla 6. prosince, oznámila současná předsedkyně US, že končí ve své funkci (mandát jí přitom měl vypršet až v červnu, pozn.red.). Aby ale nekomplikovala situaci, řekla přítomným zástupcům spolků, že ji bude do voleb (tedy do května/června) zastupovat místopředsedkyně. I kdyby se nám její rozhodnutí nelíbilo, nemohli jsme nic dělat. Zasedání totiž nebylo usnášeníschopné. Možná z části proto, že pozvánku na zasedení obdržela vedení studentských spolků pouhých 14 dní předem. Předsedkyně si zároveň nebyla schopná účast spolků ohlídat nebo jim alespoň vysvětlit, proč je důležité se schůze zúčastnit.

A od té doby probíhá pomyslné kolečko stanovení termínu sněmu: Schůze z 6. prosince se přesunula na 9. ledna. Ta se ale neuskutečnila, opět kvůli nízkému zájmu spolků, a měla tak proběhnout v květnu. Náhradní termín za květnové setkání, opět z neschopnoati se sejít v usnášeníschopném počtu, se stanovilo na 6. června. Jenže ani tento den se členové US nesešli. Sněm byl zrušen bez stanovení nového data setkání, i když by se na něm měl zvolit nový předseda. Vedení unie by mělo důrazněji dbát na účast. Tímto přístupem porušuje své stanovy, ve kterých si ukládá, že spolky se setkají dvakrát ročně.

Otázka, která asi každého napadne, je, proč tedy unie existuje? Proč o sobě tvrdí, že zastřešuje spolky na ekonomce, když přitom ani nedokáže svolat požadovaný počet studentských organizací na jeden termín? iList vstupoval do unie za mého šéfredaktorství – a podotýkám, že s nadšením a velkými očekáváními. Nyní cítím zbytečnost tohoto spolku, jelikož komunikaci s vedením, studentským tajemníkem, kterou jsem považovala za největší smysl US, se vůbec nezměnila. Každý spolek si vše řeší sám.

Aktuální situace mě mrzí. Společně bychom byli silnější. Líbilo se mi, že po schůzi se šlo neformálně posedět a noví členové se mohli seznámit, společně se domlouvat na projektech nebo si vzájemně pomoci. Přeji novému vedení Unie studentů, pokud bude zvoleno, aby dokázalo, že tady má US své místo. A hlavně aby se už všichni konečně sešli…

Mohlo by tě zajímat: