Koleje se ocitly na stole nového senátu

10. 6. 2003 | | Nezařazené

Dne 4. června se konalo první zasedání nově zvoleného Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS VŠE), který po zdlouhavé volbě nového vedení projednal také petici studentů VŠE. V ní vyjadřovalo kolem čtyř set z nich svoji nespokojenost nad stávajícím způsobem přidělování kolejí zahraničním studentům.

Dne 4. června se konalo první zasedání nově zvoleného Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS VŠE), který po zdlouhavé volbě nového vedení projednal také petici studentů VŠE. V ní vyjadřovalo kolem čtyř set z nich svoji nespokojenost nad stávajícím způsobem přidělování kolejí zahraničním studentům.

Uvedenou petici obdržel původně Akademický senát Fakulty národohospodářské. Zaujal vůči ní souhlasné stanovisko, které jeho předseda ing. Miroslav Ševčík zaslal AS VŠE. To však nebylo celoškolním senátorům doručeno v obvyklé třídenní lhůtě před zasedáním, proto se na návrh jednoho z nich nejdříve hlasovalo o tom, zda se má petice vůbec projednávat.

Poté, co senátoři vyjádřili svůj souhlas, se rozproudila živá debata. Ozývaly se argumenty pro i proti obsahu petice. V ní podepsaní studenti žádali zachování stejných podmínek potřebných pro přidělení kolejí jak pro české, tak pro zahraniční studenty přijaté v letech 1999–2001.

Po ukončení diskuse předsedou senátu se AS VŠE shodl na následujícím stanovisku: „AS VŠE apeluje na vedení školy, aby zajistilo ubytování všem studentům přijatým v letech 1999, 2000 a 2001, kteří již jednou měli nárok na kolej.“ Senát se ještě na konci rokování usnesl na tom, aby rektorka představila do listopadu tohoto roku systémové řešení celé záležitosti související s problematikou přidělování kolejí.

Vedení školy v nejbližších dnech rozhodne, zda budou zachována v současnosti platná kriteria, anebo zda se zohlední stanovisko Akademického senátu.

Mohlo by tě zajímat: