Miroslav Ševčík: Autorům dopisů dávám šanci, aby se omluvili

23. 4. 2013 | | Zprávy ze školy

Do sporu na Národohospodářské fakultě jsou od konce ledna zapojení
kromě vyučujících i studenti. Nejprve se trojice z nich pokoušela vylepit
v prostorách fakulty transparenty, na kterých vyzývala děkana, aby s nimi
komunikoval a zabránil odchodu některých vyučujících. Následoval protest
před zasedáním Vědecké rady NF
, kromě toho vyjádřili své
připomínky v řadě
dopisů
. V pondělí se pak sešli u sochy Winstona Churchilla, aby
vyjádřili nesouhlas s vedením fakulty.

Co si myslí o protestech studentů děkan NF Miroslav Ševčík, se
dočtete v následujícím rozhovoru. Tomu byl přítomen i předseda
Akademického senátu NF Ján Pavlík a dvojice studentů, kteří se
nesouhlasným akcím nepřipojili.

Řeší s vámi autoři všech dopisů osobně věci, které
jim vadí?

Miroslav Ševčík: Slečnu Smrčkovou, Hadincovou a
Vaněčkovou jsem nikdy do doby, než mi poslaly prosbu o projednání
stížnosti, u sebe v kanceláři neměl. Nikdy nepřišly – to jsem se
ptal – ani za studentskou tajemnicí. Poprvé jsem je potkal na jednání,
kam je pozvala pracovnice pedagogického oddělení na základě jejich
písemné prosby, a pouze jsem si s nimi korespondoval, když mi den před
tímto jednáním poslaly dotaz ohledně formátu setkání. Pak jsem se s nimi
nesetkal, přestože vyvěsily na webové stránky otevřený dopis pro mne. Ale
ten dopis mi předaly až týden poté s tím, že ho nechaly za dveřmi na
podatelně.

Potom došlo k onomu setkání, kdy se studentka Smrčková měla
před vámi
svléknout
do košilky
?

Miroslav Ševčík: V době, kdy přišly – aniž by
byly ohlášeny – jsem tu měl jednání s docentem Chytilem a jedním
člověkem, který je ředitelem Vyšší odborné školy a spolupracuje
s fakultou ve znaleckém ústavu. Chtěli se mnou mluvit o předání
dokumentů. Slečna Vaněčková zůstala stát celou dobu v kabátě, slečna
Smrčková si sedla a najednou se začala vysvlékat.

A ještě shodou okolností. Tady pánové (ukazuje na dvojici studentů,
jeden z nich je novým studentským tajemníkem – pozn. red.) se mnou tehdy
zrovna měli mít jednání a čekali přede dveřmi. A řekněte sami, jak
to bylo.

Jan Kozák: Vyšla z kanceláře a ukazovala nám zápis ze
schůzky, který podepsala, a tam bylo uvedeno, do čeho se svlékla. A my jsme
jí řekli, že to, co má na sobě, skutečně košilka je.

Miroslav Ševčík: Rozumějte, mně vůbec nevadí, když
si někdo chodí v tílku, ale nepovažuji za vhodné a slušné, svlékat se a
odhalovat bez předchozího upozornění při jednání s děkanem a ještě
před dalšími osobami

A další autoři, ti vás kvůli své nespokojenosti
navštívili?

Miroslav Ševčík: Hynek Jína za mnou nepřišel ani
jednou, Ján Selep tu byl jednou a sám opakovaně (i na zasedání fakultního
senátu), potvrdil, že ten hovor byl v pořádku a nemůže proti němu říci
nic negativního.

Jsme připraveni, jako vedení, nebo i já, jako děkan, vše
s jednotlivými osobami projednat. Ale nikdo z nich ani jednou s touto
záležitostí nepřišel. Někteří dokonce napsali zhanobující dopisy, a
když se pak ukázalo, že nemají pravdu, ani se těm dotčeným osobám
neomluvili.

O koho se konkrétně jedná?

Miroslav Ševčík: Toto bych zatím nerad říkal, dávám
jim šanci omluvit se pomlouvaným osobám.

Přijde odborník
z Chicaga

Očekáváte, že od zimního semestru nastoupí na
fakultu noví vyučující? Kdyby skutečně někteří současní
odešli…

Miroslav Ševčík: Proběhla výběrová řízení a jsou
přijatí dva lidé na institucionální ekonomii. Silvester van Koten, známý
mezinárodní odborník, a Libor Dušek, který pracoval jako zástupce
ředitele CERGE.

Ján Pavlík: A má doktorát z Chicaga, jen tak
mimochodem.

Miroslav Ševčík: Takže konečně tu budeme mít
člověka s doktorátem z Chicaga.

Můžete současnou situaci na Národohospodářské fakultě
zhodnotit?

Miroslav Ševčík: Nikdo tu nikomu nic neudělal. Všichni
učí, přednáší, mohou psát články, žádné akademické svobody se tu
neporušují.

Ján Pavlík: Porušit akademické svobody by znamenalo
říci někomu: „Toto nesmíte přednášet,“ nebo zakázat výuku, ale
k ničemu takovému nedochází.

Miroslav Ševčík: Celá ta situace nás mrzí a vadí
nám, že poškozuje velmi dobré jméno Vysoké školy ekonomické a zvláště
Národohospodářské fakulty.

ČTĚTE TAKÉ:

Diskuze pod článkem byla na přání děkana uzavřena.

Mohlo by tě zajímat: