Nově akreditovaný program slibuje zaměření na Evropskou unii

17. 5. 2010 | | Nezařazené

V příštím akademickém roce se rozběhnou dva nové magisterské
programy vyučované v angličtině. Škola vychází vstříc požadavkům
studentů i nárokům trhu práce.

Nedávno akreditovaný program International and Diplomatic studies na
Fakultě mezinárodních vztahů se bude zaměřovat jak na mezinárodní
politiku, ekonomii a právo, tak na historii, teorii a praxi diplomacie. Slibuje
zaměření na Evropskou unii, ale i volitelné kurzy pro zájemce o jiné
regiony.

Součástí programu, za který posluchači zaplatí 1 800 eur za semestr,
bude i zahraniční studium v délce jednoho semestru na některé ze
spřátelených vysokých škol, například na univerzitě v Hamburku,
Kolíně, Istanbulu či Paříži.

Do tohoto programu bude přijato maximálně 25 posluchačů, záleží na
zájmu a výsledcích přihlášených. Mezi základní požadavky pro přijetí
patří ukončené bakalářské studium, znalost angličtiny na bázi zkoušek
TOEFL, IELTS či jiných na úrovni B2 nebo minimálně padesát ECTS kreditů
získaných za předměty vyučované v angličtině. Dalším podmínkou je
znalost druhého cizího jazyka.

Kromě tohoto programu dochází se začátkem příštího roku
i k otevření programu Economic and Regional Studies of Latin America
Národohospodářské fakulty. Hlavní předností tohoto programu je možnost
získání dvou titulů, a to od VŠE a spřátelených univerzit v regionu.
Vedlejší specializace tohoto programu se ovšem zaměřují na Evropu.
Poplatek za studium čítá opět 1800 eur za semestr, stejné jsou
i podmínky pro zájemce.

VŠE nabízí kromě těchto dvou nových i další magisterské programy
vyučované v angličtině. Ty jsou zaměřené převážně na mezinárodní
ekonomii a obchod se specializací na jednotlivé regiony. Hlavní výhodu
všech těchto programů představuje především větší možnost získat
kontakty v zahraničí a jednodušší prezentace výsledků a prací pro
mezinárodní subjekty.

Více informací o nich naleznete na webu jednotlivých programů.

Mohlo by tě zajímat: