Nový studentský tajemník: na VŠE je regulace spolků nejliberálnější ze všech škol

23. 4. 2016 | | Studentský život, Zprávy ze školy studentsky_tajemnik_b

Novým studentským tajemníkem na VŠE se stal Jakub Drábek, který nahradil Stanislava Richtera. Do své funkce nastoupil 15. března.  Zástupci spolků jej mohou navštívit během konzultačních hodin v místnosti NB 171. Sám uvádí, že je otevřen diskuzi a podnětům ze strany studentských spolků.

Zatím stačil zavést sdílený kalendář akcí, který je zveřejněn na stránkách tajemníka. Výhodu tohoto kalendáře vidí v tom, že si spolky nebudou muset konkurovat akcemi. Umožní jim plánovat si je s ohledem na ostatní. ,,Pokud je více akcí pro více než sto lidí, je pravděpodobné, že žádná z nich nezaplní svou kapacitu,“ říká Drábek.

Mezi své priority řadí i spolupráci s Unií studentů (US) a účast na sněmech US . ,,Pokud chci svou práci vykonávat dobře (což chci), musím být informován o aktuálním dění a problémech studentských organizací, abych mohl napomoci jejich řešení,“ tvrdí. S Unií také zahajuje několik projektů a připravuje například nástěnku US.

Současnou regulaci studentských spolků na VŠE označuje Drábek za nejliberálnější ze všech škol. Na druhou stranu říká, že pravidla jsou při současném počtu organizací potřeba. Kdyby neexistovala, docházelo by dle jeho slov k nesrovnalostem. ,,Propagace studentských akcí je privilegiem, nikoli povinností ze strany školy, to je třeba vést v patrnosti,“ uvádí.

Na otázku, jak se tajemník divá na současný počet studentských organizací, odpověděl, že jej vnímá pozitivně a dokonce ještě očekává růst. Zároveň uvádí, že je na tom ekonomka nejlépe v celé republice. Současnou úroveň komunikace studentských spolků s vedením vnímá jako dostatečnou.

Jakub Drábek je v momentálně doktorandem na Národohospodářské fakultě. Sám členem studentského spolu nebyl. Mezi jeho hlavní úkoly patří zprostředkování komunikace studentských organizací s vedením.

FOTO: vse.cz

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: