Otázky na výměnné pobyty byly známy předem

9. 5. 2005 | | Nezařazené

Někteří z uchazečů o studium v zahraničí letos znali část testových otázek dopředu. Oddělení zahraničních styků proto do budoucna počítá se změnami v systému testování. Otázky z minulých znalostních testů se mezi studenty objevily v letošním výběrovém řízení na semestrální pobyty.

Někteří z uchazečů o studium v zahraničí letos znali část testových otázek dopředu. Oddělení zahraničních styků proto do budoucna počítá se změnami v systému testování.

Otázky z minulých znalostních testů se mezi studenty objevily v letošním výběrovém řízení na semestrální pobyty. „Část otázek se každoročně obměňuje,“ uvedla Dana Brázdová, vedoucí Oddělení zahraničních styků (OZS). Podle tvůrce testů, Martina Lukeše z katedry psychologie a sociologie řízení, k úniku kompletních variant dojít nemohlo: „Někteří studenti zřejmě jen sepsali otázky, které si pamatovali z loňska a z nichž se část každoročně opakuje,“ upřesnil. Zahraniční oddělení jména několika takových studentů zná. „K prodeji otázek ale nedošlo, proto nemůžeme nikoho penalizovat,“ řekl Lukeš. „Do budoucna situaci vyřešíme tak, že každý rok budou otázky zcela nové a opakovat se nebudou,“ dodal.

Oddělení zahraničních styků vyřešilo problémy letošního výběrového řízení tím, že hodnotilo pouze ty otázky, u kterých nemělo podezření, že byly známy předem. Jednalo se asi o polovinu z celkového počtu 60 otázek. Všichni uchazeči o zahraniční výměnné pobyty byli o tomto faktu informováni e-mailem.

Pro příští rok chce OZS přijít se změnami. „V průběhu května by se mělo rozhodnout, jak testování zlepšit,“ uvedl Lukeš. „ Nabízejí se dvě možnosti: pro každé výběrové řízení vytvářet vlastními silami zcela nové testy nebo testy kupovat od specializovaných firem, které se tvorbou testů zabývají,“ vysvětlil.

Výběrové řízení pro semestrální výměnné pobyty probíhá ve dvou kolech. V prvním jsou posuzovány studijní výsledky kandidátů a další kritéria jako například účast v Buddy systému. V kole druhém se píše znalostní a inteligenční test. Znalostní test je v českém jazyce a zjišťuje všeobecné znalosti studentů v oblastech jako je historie České republiky, naše významné osobnosti, VŠE, ekonomika, kultura či sport.

Komentář k tématu naleznete ve článku Rozšlápnutá aféra smrdí víc.

Informační e-mail, který rozesílalo OZS uchazečům o výměnné pobyty

11. března 2005

Vážená studentko, vážený studente,

chtěli bychom tímto uvést na pravou míru fámy šířené mezi některými studenty ohledně toho, že otázky znalostního testu pro výběr na zahraniční studijní pobyty, konaného 25. 2. 2005, byly známé předem. Můžeme všechny ujistit, že v žádném případě nedošlo k úniku testů a nikdo ze studentů tedy předem nevěděl, jaké otázky v testu budou. Došlo pouze k tomu, že několik studentů, kteří se výběru zúčastnili již v loňském roce, dalo hlavy dohromady a zapsalo otázky z minulého roku, které si pamatovali. V letošním testu se přitom některé otázky z loňského roku opakovaly, některé byly vytvořené nově nebo pozměněné. Otázky, které studenti dali dohromady, se nám podařilo získat. Byly mezi nimi i takové, které v testu nikdy v uplynulých letech nebyly, i otázky, které byly špatně formulované a tudíž k nim byla uvedena špatná odpověď. Na základě analýzy výsledků znalostních testů, kdy jsme porovnali úspěšnost odpovědí na „známé“ otázky a otázky nové, jsme zjistili, že se jednalo pouze o velmi úzkou skupinu studentů, kteří výše uvedeným způsobem k testování přistoupili. Protože je naší snahou zajistit co nejspravedlivější výběrové řízení a rozumíme tomu, že někteří studenti by se mohli cítit znevýhodněni, rozhodli jsme se otázky, u nichž jsme měli podezření, že mohly být některým studentů známé, nevyhodnocovat. Hodnotili jsme nakonec odpovědi pouze na 30 otázek znalostního testu, kde měli studenti rovné šance. Kvůli snížení počtu otázek jsme dále upravili poměr vah mezi inteligenčním a znalostním testem z 50:50 na 60:40 ve prospěch inteligenčního testu. Věříme, že jsme Vás výše uvedenými opatřeními přesvědčili o naší snaze o co nejspravedlivější a nejobjektivnější výběr na zahraniční studijní pobyty.

doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc., prorektorka pro zahraniční styky
Ing. Dana Brázdová, vedoucí zahraničního oddělení
Ing. Martin Lukeš, katedra psychologie a sociologie řízení

Mohlo by tě zajímat: