Přehledně: Co čeká zájemce o magisterský obor

27. 5. 2013 | | Nezařazené

Studenti, kteří chtějí od zimního semestru pokračovat v magisterském
programu na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV), Fakultě
podnikohospodářské (FPH) nebo Fakultě financí a účetnictví (FFÚ), mají
čas na podání přihlášek už jen do pátku 31. května.

Přinášíme vám přehled, z čeho se kde budou konat přijímačky a
jaké musíte případně na jednotlivých fakultách splnit podmínky, abyste
prošli bez zkoušek.

Poplatek za přijímací
řízení činí souhrnně na všech fakultách 560 korun.
Na navazující studium se lze
přihlásit v ISISU – v sekci „Moje studium“ je třeba zvolit záložku
„Elektronická přihláška ke studiu“.

Samotné písemné přijímací
zkoušky se na těchto fakultách uskuteční v různých
termínech, a to:

Každá z fakult si stanovuje
také rozdílné podmínky pro studenty, které nechá pokračovat bez
přijímaček.

Další podmínky: Doba studia
nepřesáhla sedm měsíců a během této doby uchazeč nezískal žádné
dodatečné kreditové poukázky (lze prominout, pokud se tomu tak stalo
v souvislosti se studiem v cizině v rámci VŠE).

Není daná žádná konkrétní
hranice průměru
 – fakulta stanovila
u každého oboru pouze předpokládaný počet osob s nejlepším
průměrem

Obor

Bankovnictví

Finance

Účetnictví

Učitelství

Zdanění

Počet

37

56

70

5

31

  

§        
FMV: studijní průměr po
5. semestru do 1,5 včetně; ukončení bakalářského
studia na FMV v 6. semestru studia a ve stejném akademickém roce, ve kterém
se hlásí na magistra, a během studia nedostali žádné další kreditové
poukázky

Další podmínky: Absolventi
programu Mezinárodní ekonomické vztahy (všechny s výjimkou Politologie) se
mohou na kterýkoliv magisterský obor tohoto programu. Absolventi bakalářské
politologie se bez zkoušek mohou dostat opět jen na Politologii.

§        
FPH:
prospěch na konci 5. semestru:
v 60% kvantilu; ukončení bakalářského studia za max.
šest semestrů do termínu přijímaček, přihláška do stejného oboru a
stejné formy studia do následujícího semestru. Student nežádal
o dodatečné kreditové poukázky.

Kolik oborů kdo
nabízí

Na FFÚ se lze hlásit celkem do sedmi oborů (všechny jsou vyučované
prezenčně) – nejvíce uchazečů hodlá fakulta přijmout na Účetnictví
(130), Finance (95) a Bankovnictví (70).
FMV otevírá v češtině celkem šest oborů – nejvíce uchazečů se
dostane na mezinárodní vztahy (350 osob), nejméně pak na Evropskou
integraci a Politologii (v obou případě 40). 

Na FPH mají studenti nyní na
výběr ze dvou oborů, Podnikovou ekonomiku a management
dokonce i distančně. Na ten FPH vezme celkem 400 zájemců, na Arts
Management pak stovku osob. 

Termín 31. května platí pro
zasílání přihlášek i na Fakultu managementu v Jindřichově Hradci.
Zkoušky do jediného oboru Ekonomika a management proběhnou 25. až
26. června, uchazeče čeká test z ekonomie a teorie managementu. Podmínky
pro přijetí bez přijímaček najdou zájemci ZDE.

Národohospodáři a informatici
už mají po deadlinu

Národohospodářská fakulta
měla pro svých sedm oborů deadline už 1. května. Přijmout chce
v následujícím semestru celkem 250 uchazečů. Přijímačky tu proběhnou
(s výjimkou programu Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky)
11. června. 

Totéž platí pro Fakultu
informatiky a statistiky (FIS), kde byla uzávěrka již 30. dubna.
FIS otevírá osm oborů, nejvíce zájemců se dostane na
Informační systémy a technologie (cca 120), dále na Informační management
(52). Na všech ostatních by mělo studovat jen po dvaceti lidech. Samotná
zkouška proběhne 27. srpna.

ČTĚTE
TAKÉ:

 

Mohlo by tě zajímat: