Šance skončila – ať žije ŠANCE!

19. 10. 2000 | | Názory

Centrum profesní orientace, které vedu, se snaží sladit zájmy studentů a firem na trhu práce. Průběžně poskytuje servis studentům počínaje nabídkou prázdninových brigád, přes zaměstnání na částečný úvazek až po sdružování pracovních příležitostí pro závěrečné ročníky. Mnohdy se na mne obrací i absolventi VŠE, kteří nenašli zaměstnání, které hledali.

Centrum profesní orientace, které vedu, se snaží sladit zájmy studentů a firem na trhu práce. Průběžně poskytuje servis studentům počínaje nabídkou prázdninových brigád, přes zaměstnání na částečný úvazek až po sdružování pracovních příležitostí pro závěrečné ročníky. Mnohdy se na mne obrací i absolventi VŠE, kteří nenašli zaměstnání, které hledali.

Toto vše mne vedlo ke zjištění, že je třeba pravidelně oslovovat ty studenty, kteří o to projevují zájem. Jednou z forem, které Centrum profesní orientace nabízí, je ŠANCE, poprvé pořádaná 28. dubna 2000. Umožní oslovit maximální množství studentů poměrně velkým množstvím firem. Bude se konat dvakrát do roka. Vhodným časovým plánem jednotlivých akcí a racionálním přístupem účastníků lze načerpat celou řadu cenných kontaktů s firmami. Student se v této situaci cítí daleko lépe, než v případě, kdy oslovuje firmu, jejímž zájmem si není jist.

Na ŠANCI měli studenti možnost se zapsat do základní databáze Centra, která jim umožní získávání informací o nabídkách firem a o všech akcích, které Centrum bude organizovat. Tato základní databáze bude průběžně doplňována psychologickým testováním studentů, čímž bude vytvořen panel zájemců o zaměstnání, ze kterého si firmy budou vybírat své budoucí spolupracovníky. Student tedy bude tím, kdo bude oslovován a jehož kvality budou tímto způsobem oceněny budoucími zaměstnavateli. Dozví se rovněž, co firmě nevyhovuje, v čem se má zdokonalit. To je rovněž cenné, neboť mu to umožní racionální specializaci.

Vyhledáváni jsou zatím nejvíce studenti 4. a 5. ročníků, ale mým cílem je přesvědčit firmy o tom, že čím dříve začnou spolupracovat se studentem, tím více času získají na jeho profilaci. VŠE velmi přivítá, když studenti začnou pracovat na částeční úvazek v oboru, který studují. A to není v současnosti právě pravidlem. Musím však říci, že i přes původní nezájem o mladší studenty zúčastněné firmy vytvořily pracovní uplatnění i pro některé z nich. Opět se ukázalo, že je dobré využít příležitost a že je na každém z nás, jak ji zúročíme.

První ŠANCE se zúčastnilo devět firem (Unilever, Procter & Gamble, Deloitte & Touche, Dresdner Bank, Českomoravská stavební spořitelna, Siemens, AAAAutomobile Group Praha, Weather Vane Publication, Strabag). Po dopoledních prezentacích probíhal individuální workshop v jednotlivých učebnách, kterými v pravidelných intervalech cirkulovali studenti. Některé firmy vedly diskuse se studenty, některé prováděly testování či jiný způsob komunikace s uchazeči o zaměstnání. Všechny měly jedno společné: probíhaly v přátelském, konstruktivním duchu.

Velmi kladně hodnotím účast studentské organizace ESO na organizaci ŠANCE i účast tajemnice pro studentské záležitosti, ing. Jany Littové. Oceňuji jejich pracovní nasazení, zodpovědný přístup a řadu dobrých nápadů. Děkuji rovněž panu Struhalovi za organizaci tisku mimořádného vydání Studentských listů. Děkuji paní rektorce, doc. Durčákové za to, že svou účastí na zahájení ŠANCE dokázala zájem vedení školy o tuto akci i o práci Centra profesní orientace. Zvláštní dík patří prorektorce, doc. Novákové, která se ŠANCE aktivně zúčastnila.

Aktivity Centra profesní orientace se rozrostly do takových rozměrů, že je nezbytně nutné vytvořit potřebný aparát. Věřím, že i to se v brzké době podaří.

Nezbývá než popřát listopadové ŠANCI hodně zdaru a mnoho cenných kontaktů s firemní praxí.

Ing. Lenka Turnerová, CSc.

ředitelka Centra profesní orientace

Mohlo by tě zajímat: