Senát včera schválil velké změny

21. 12. 2004 | | Nezařazené

AKTUÁLNĚ – Déle než šest let budou moci studovat posluchači pětiletých magisterských programů. Změnu studijního řádu, která to umožní, včera schválil Akademický senát VŠE. Senátoři na prosincovém zasedání zároveň schválili nový studijní systém, který umožní přechod na evropské kredity ECTS.

Déle než šest let budou moci studovat posluchači pětiletých magisterských programů. Změnu studijního řádu, která to umožní, včera schválil Akademický senát. Senátoři na prosincovém zasedání zároveň schválili zcela nový studijní systém.

Těsnou většinou hlasů schválil Akademický senát VŠE nový studijní systém, se kterým je spojen přechod k evropským kreditům ECTS. Návrh tohoto systému navrhovala rektorka Jaroslava Durčáková a oproti původnímu návrhu z něj vypustila časový harmonogram, kdy by měl být zaveden.

O start nového systému již od září 2005 usiluje proděkan Fakulty podnikohospodářské doc. Tomáš Kubálek. Na jeho fakultě by tak měl nový systém pilotně fungovat a způsobem jeho zavedení by se mohly inspirovat i další fakulty. Protože nový systém vyžaduje změny i v předmětech, musí se znovu akreditovat u ministerstva školství. „Akreditaci nového oboru už máme rozpracovanou,“ uvedl docent Kubálek v listopadu pro Studentský list.

Ve schváleném návrhu však není uvedeno, odkdy se má na fakultách zavést, a ani to, zda se bude týkat jen nových studentů, nebo na něj budou převedeni i ti stávající. K zavedení nového studijního systému na fakultách je ještě nutný souhas fakultních akademických senátů. Teoreticky se tak může stát, že některé fakulty na nový studijní systém vůbec nepřejdou nebo na něj přejdou až po několika letech.

Akademický senát schválil nový studijní řád třinácti hlasy, tedy o jediný hlas. Jako vnitřní předpis školy jej totiž musely schválit tři pětiny ze všech jedenadvaceti členů senátu, tedy nejméně 13 senátorů.

Nový studijní a zkušební řád přináší velké změny, mezi jinými zrušení téměř všech zápočtů a jejich nahrazení zkouškami, zrušení bakalářských zkoušek a dva pokusy na zkoušku. Kredity budou nově ohodnoceny státnice i bakalářská a diplomová práce. Změní se nejen počet kreditů za jeden předmět, ale také samotné předměty – mělo by jich být méně za více dnešních kreditů. Podrobné informace o novém studijním řádu přineslo prosincové vydání Studentského listu.

Senát zároveň jednomyslně hlasoval o návrhu prorektora pro pedagogiku prof. Vojtěcha Krebse, kterým se zmírní podmínky v pětiletém magisterském studiu. Studenti se tak nemusí bát, že budou vyhozeni, když nestihnou do šesti let úspěšně složit závěrečnou státnici a obhájit diplomovou práci do konce dvanáctého semestru. Studentský list i iLIST již o této záležitosti informoval (viz související články). Na změně se v průběhu tohoto semestru shodli proděkani pro pedagogiku i prorektor. Zbýval tak již jen souhlas senátu se změnou studijního a zkušebního řádu.

Mohlo by tě zajímat: