SKOK podporuje výměnu zkušeností mezi staršími a mladšími

9. 5. 2016 | a | Kariéra, Studentský život, Zprávy ze školy SKOK cocktail

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK) svými aktivitami přibližuje studentům svět praxe. Dvojicí akcí nazvaných Business Cocktail umožnil nejdřív prvákům z Fakulty mezinárodních vztahů potkat se se staršími kolegy, těm pak zprostředkovala kontakt s úspěšnými manažery.

Být prvákem je opravdu zápřah – objeví se tolik nových možností, ale i zodpovědnosti za sebe sama, nutnost orientaci ve všech deadlinech, rozvrzích a dalších povinnostech.  Odměnou pak může být obrovský osobní rozvoj. Právě proto se studenti a členové SKOKu rozhodli prvákům trochu pomoci. Při akci Junior Business Cocktail v Akademickém klubu se studenti ze čtvrtých a pátých ročníků snažili předat své zkušenosti nabrané za svých studií na ekonomce mladším spolužákům.

Akce proběhla formou speed datingu – „studijně starší“ účastníci seděli pohodlně u svých stolů, zatímco ti mladší se ve skupinkách po třech přesouvali od jednoho stolu ke druhému. Během sedmi minut se u každého stolu debatovalo hlavně o studijních povinnostech, možnosti stáží a rozvoje profesní kariéry a výjezdu do zahraničí. „Jsem ráda, že jsem se Business Cocktailu zúčastnila, každá osobní zkušenost staršího studenta na VŠE je pro mě hodně cenná,“ říká jedna z prvaček. Čtvrťáci a páťáci si na oplátku pochvalovali akčnost mladších studentů a jejich zájem nejen o vlastní studium, ale i o dění na FMV.

SKOK cocktail

Setkání s manažery už podruhé

Týden na to se role obrátily. Do stejných prostor dostali tentokrát pozvání lidé z praxe a potkali se se studenty magisterského stupně na druhém ročníku Business Cocktailu. Událost probíhala stejnou formou jako jeho juniornější verze. Složení hostů bylo rozmanité – co do typu společnosti i oddělení, ve kterém hosté pracují. Na jednom místě se tak setkali manažeři z velkých korporací, například BMW nebo T- Mobile, ze start-upu Zoot, ale i z českých firem jako Lasvit.

Diskuse se točila kolem klíčových témat z profesního života – hosté radili, jak si získat a udržet kontakty, co dělat, když přijde neúspěch, nebo jak vybalancovat profesní a osobní život. Odezvy byly pozitivní z obou stran. „Byl to výlet z obvyklé bubliny,“ zhodnotil jeden z manažerů. Další oceňovali zejména motivaci a zájem ze strany studentů. Pro druhou stranu bylo přínosné získání nových kontaktů.

Tím se splnil cíl, který si organizátoři ze SKOKu stanovili. „ Svým formátem BC odbourává klasický vztah přednášející – posluchač a nutí studenty přijít do přímé interakci s lidmi z praxe,“ říká o záměru akce jedna z organizátorek Petra Sojková. Právě na zlepšení schopnosti networkingu u studentů by se chtěli zaměřit v dalším semestru.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: