Ubytovací stipendia nejsou spravedlivá

9. 3. 2006 | | Názory

Nejedná se o první studium. Tuto větu nalezlo jako odůvodnění svých zamítnutých žádostí o přidělení ubytovacího stipendia v lednu ve svých e-mailových schránkách 998 studentů VŠE. Často se přitom nejedná o studenty, kteří by střídali školy jako na běžícím páse, ale o lidi, kteří byli pouze v nepravou chvíli na nepravém místě. A to u zápisů na jinou vysokou školu.

Nejedná se o první studium. Tuto větu nalezlo jako odůvodnění svých zamítnutých žádostí o přidělení ubytovacího stipendia v lednu ve svých e-mailových schránkách 998 studentů VŠE. Často se přitom nejedná o studenty, kteří by střídali školy jako na běžícím páse, ale o lidi, kteří byli pouze v nepravou chvíli na nepravém místě. A to u zápisů na jinou vysokou školu.

I když příslušnou školu fakticky nestudovali a své studium za krátko řádně ukončili písemným oznámením, nedostanou teď od VŠE ani korunu.Ubytovací stipendia měla být narovnáním stavu, kdy škola dotovala místa na kolejích, a studenti, kteří koleje nedostali, platili tržní nájem bez jakékoliv finanční podpory. V současné podobě stipendijní řád pro změnu diskriminuje ty, kteří se před VŠE zapsali na jiné vysoké škole. Ať už studovali jen na papíře, nebo skutečně. Mám na mysli ty, kteří v průběhu svého předchozího studia zjistili, že to, co studují, jim nevyhovuje a rozhodli se školu změnit. Především je poškozeno mnoho prváků, kteří se z nějakého důvodu zapsali na dvě školy. Většinou proto, že ještě nebyli rozhodnuti, co chtějí opravdu studovat. Mnoho studentů nemělo ještě jisté místo na koleji a tak ve strachu z vysokých nájmů volili raději paralelní zápis na školu v místě bydliště. V některých případech dokonce zápisy probíhaly v době, kdy ještě nebyly známy výsledky přijímaček na VŠE.Kritéria pro udělování ubytovacích stipendií si přitom může každá škola vhodně upravit. VŠE takto bez vlastní invence převzala do svého stipendijního řádu znění, které ve svém nařízení doporučovalo ministerstvo školství, a to včetně podmínky tzv. prvního studia.

Tato kritéria jsou ovšem velmi plytká – pro příklad si představme Pepu z Říčan a Vencu z Karviné. Díky současnému systému se může lehce stát, že Pepa, který bydlí u rodičů, dostane od školy 800 korun měsíčně a Venca nedostane nic. Stačí aby se Venca zapsal kromě VŠE také na jinou vysokou školu (ať už současně, před zápisem na VŠE, nebo kdykoliv po něm) a studium později ukončil, a za 3 roky oproti Pepovi, který bydlí u rodičů, přijde (za jinak stejných podmínek) o 2 560 x 3 x 3 = 23 040 korun za své bakalářské studium. Takto absurdní může přidělování stipendií být.Některé jiné vysoké školy přitom zvolily odlišné pojetí a stanovily ve svém stipendijním řádu vlastní pravidla.

Pravděpodobně nejbenevolentnější úpravu má v tomto případě Karlova univerzita, která ve svých kritériích dovoluje studentům dvě předchozí nedokončená studia. Na ubytovací stipendia zde mohou dosáhnout dokonce i sociálně slabší studenti z Prahy. Takovéto stipendium bude sice nižší, ale spravedlivější.VŠE se zjevně musí rozhodnout, zda chce vysoká ubytovací stipendia pro vyvolenou skupinku papírově nepošpiněných studentů, anebo stipendium nižší pokrývající více lidí. Současná ubytovací stipendia jsou nespravedlivá – proč by měl být student trestán za to, že mu studium napoprvé „nesedlo“? Proč by měl o stipendium přijít student, který chce paralelně studovat více škol a později zjistí, že na to „nemá“? Tím spíš, že k takovéto diskriminaci není důvod – nejedná se o stipendia prospěchová ani sociální, a tak není důvod ke kastování lidí na základě předchozích studií, prospěchu nebo sociální situace. Odpovědné orgány – tedy kolegium rektora a Akademický senát VŠE – by měly zrušit podmínku prvního studia, která je v kontextu ubytovacích stipendií naprosto nesmyslná, a nahradit ji formulací umožňující rozumný počet předchozích studií. Zbývá jen doufat.

Mohlo by tě zajímat: