Univerzita třetího věku se pyšní stále plnými posluchárnami

9. 6. 2011 | | Nezařazené

Mezi studenty VŠE se řadí i posluchači z Univerzity třetího věku.
Senioři neskládají přijímací ani závěrečné zkoušky, přesto je jejich
účast na přednáškách vyšší, než u denních studentů.

Po školních lavicích se v uplynulém zimním semestru zastesklo
542 aktivním seniorům, kteří se proto rozhodli věnovat svůj volný čas
některému z 37 předmětů na Univerzitě třetího věku (U3V). Jejím
posluchačem se může stát pouze občan ve starobním důchodu nebo zájemce
v invalidním důchodu s maturitou či vyšším vzděláním. Až po dobu
tří let se tito studenti mohou vzdělávat v předmětech různého
zaměření, od společensko-vědních disciplín přes hodiny informatiky až
po zdravotně-tělovýchovný kurz.

V některých aspektech se výuka na U3V od běžného studia na VŠE
příliš neliší. Jeden vyučovací blok trvá devadesát minut, přednáší
se po dobu třinácti týdnů a ve zkouškovém období lze navštěvovat
mimosemestrál­ní kurzy.

**Vyšší zájem o výuku ** Garant předmětu Dějiny umění na U3V
Jiří Vaněk také uvedl, že v hodinách se seniory prezentuje klasickou
vysokoškolskou přednášku. „Tak jako i v denním studiu se během ní
snažím o komunikaci s posluchači a neměl jsem s tím dosud obtíže,“
říká Vaněk. Ten se také domnívá, že zájem o výuku je u těchto
studentů větší než v denním studiu v tom smyslu, že je stále plná
velká posluchárna. „Tito posluchači nestudují pod tlakem plnění
povinností, termínu dokončení studia, skládání zkoušek. Jejich účast
na výuce je přesto vyšší než u řádných studentů,“ potvrzuje
ředitel U3V Tomáš Kubálek.

Studentům U3V však na rozdíl od ostatních posluchačů na VŠE stačí
pro přijetí ke studiu odevzdat přihlášku a uhradit poplatek. Ten se
pohybuje mezi třemi až sedmi sty korunami za semestrální kurzy a
v případě mimosemestrálního kurzu se požaduje částka od jednoho do
čtyř set korun dle rozsahu výuky.

Podle Tomáše Kubálka zde nyní může vzhledem k posílení kapacity
studovat každý. „Účastníkovi se však v systému registrací a zápisů
nemusí podařit zapsat se do všech žádaných předmětů.
V automatizovaném zápisu mají přednost starší uchazeči,“ dodává
Kubálek.

Senioři se počítačů nebojí Jednou z forem
vzdělávání na U3V je také Senior internet klub (SIK). Sem jsou vybíráni
uchazeči, kteří úspěšně absolvují kurz Dialog s počítačem, ostatní
musí zvládat základní znalost práce na počítači. SIK se věnuje
sebevzdělání v oboru informatiky a orientace na internetu pomocí webové
stránky klubu. „Někteří senioři jsou opravdu velmi svědomití a
pečliví a píší mnoho zajímavých informací z různých oblastí,“
podotýká správkyně webu Alena Šejharová.

Podle Kubálka patří mezi nejčastěji zapisované předměty Mezinárodní
politika a diplomacie a Dějiny umění. Každý z nich prý navštěvuje přes
120 posluchačů. Jedna ze studentek Libuše Kočová, která zatím na U3V
absolvovala sedm kurzů, tvrdí, že nejvíce jí bavil Internet pro mírně
pokročilé a ostatní kurzy, které jí pomáhají při využívání
počítače. „Se studiem nemám větší problémy, ráda se učím nové
věci a jejich zvládnutí mi přináší uspokojení. Našla jsem i nové
přátele,“ říká závěrem Libuše Kočová.

Mohlo by tě zajímat: