VŠE, Karlova univerzita a tři docenti žalují prezidenta republiky

20. 11. 2015 | | Zprávy ze školy Jan Eichler

Vysoká škola ekonomická spolu s Karlovou Univerzitou podala u Městského soudu v Praze žalobu na prezidenta republiky Miloše Zemana. Důvodem je jeho odmítnutí jmenování tří docentů profesory – mezi nimi i docenta Jana Eichlera z Fakulty mezinárodních vztahů.

Žalobci svůj postup odůvodňují tím, že prezident republiky nerespektuje závazný návrh Vědecké rady VŠE, Vědecké rady UK a usnesení Vlády ČR z 8. dubna 2015.

Obě školy si stojí za tím, že všichni tři docenti splnili veškeré zákonné podmínky a z toho důvodu mají na jmenování nárok. ,,Žaloby se odvolávají na paragraf 73 o vysokých školách, z něhož vyplývá, že pokud dotyčný úspěšně prošel jmenovacím řízením dle zákona o vysokých školách, je prezident republiky povinen jmenování provést a předseda vlády je povinen rozhodnutí o jmenování spolupodepsat. Zákon zde nenabízí prezidentovi republiky žádný prostor pro uvážení a návrh vědecké rady dané školy je pro něho závazný,“ stojí v tiskové zprávě, kterou iListu zaslala mluvčí VŠE.

Rozhodnutí o nejmenování považují zástupci škol navíc za narušování nezávislosti a autonomie. ,,Žalobci se domnívají, že prezident svým jednáním narušuje autonomní povahu řízení o jmenování profesorem, respektive autonomii a nezávislost Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické v Praze jakožto vysokých škol,“ uvádí tisková zpráva.

Mezi docenty, které prezident odmítl jmenovat profesorem, patří Jan Eichler, který působí na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, Ivo Ošťádal působící na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK a Jiří Fajt z Filozofické fakulty UK.

Odmítnutí jmenovat Eichlera z VŠE zdůvodnil Zeman jeho působením v propagandistických útvarech České lidové armády před rokem 1989. ,,S rozhodnutím prezidenta republiky nejmenovat profesorem dva docenty Univerzity Karlovy v Praze Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala, a docenta Jana Eichlera, jehož jmenovací řízení proběhlo na Vysoké škole ekonomické v Praze, zásadně nesouhlasím,“ uvedla již na jaře rektorka VŠE Hana Machková.

Zdroj fotografie: Ústav mezinárodních vztahů

ČTĚTE TAKÉ

Prezident odmítá jmenovat vyučujícího z FMV profesorem. Prý kvůli minulosti

Statistici ocenili dalšího profesora z ekonomky

„Nobelovku“ ze ekonomii získal profesor Angus Deaton

Mohlo by tě zajímat: