Vyjádření Anny Fryčové k mandátu Petra Mazoucha

6. 11. 2005 | | Názory

k Vašemu dotazu ze dne 27. 9. 2005 sděluji následující. Podle současných studijních předpisů student, který ukončí řádně daný stupeň studia a nejpozději následující den je zapsán do vyššího stupně studia, je nepřetržitě studentem VŠE. Petr Mazouch dne 20. 9. ukončil magisterské studium. Údaje o případném doktorském studiu je možné získat na F4, pí Krajíčková.

Vážený pane inženýre,

k Vašemu dotazu ze dne 27. 9. 2005 sděluji následující.

Podle současných studijních předpisů student, který ukončí řádně daný stupeň studia a nejpozději následující den je zapsán do vyššího stupně studia, je nepřetržitě studentem VŠE.

Barbora Kunstová, roz. Čermáková – nepřetržitě studuje – nepřerušila studium
Michaela Boháčková – nepřetržitě studuje – nepřerušila studium
Milan Eyberger – nepřetržitě studuje – nepřerušil studium
Petr Mazouch – dne 20. 9. ukončil magisterské studium. Údaje o případném doktorském studiu je možné získat na F4, pí Krajíčková.
Richard Gažo – je studentem, měl přerušené studium v době od 16. 1. 2004 do 8. 2. 2004
Petra Mikolandová – údaje o studentech fakulty managementu nemám k dispozici. Je možné, jistit na studijím oddělení F6

V Praze dne 27. září 2005

A. Fryčová v. r.

Mohlo by tě zajímat: