Kvalita webových prezentací jednotlivých fakult se velmi liší

17. 5. 2002 | | Názory

Stále častěji se student této školy setkává při jednání s úřednicemi či učitelem s odpovědí: Koukněte se na internet, tam to všechno najdete. Jednotný vzhled webových stránek neexistuje, stejně tak každá fakulta spoléhá na jiného tvůrce. Studentský list se rozhodl prověřit funkčnost jednotlivých stránek z hlediska potřeb studentů.

Stále častěji se student této školy setkává při jednání s úřednicemi či učitelem s odpovědí: Koukněte se na internet, tam to všechno najdete. Jednotný vzhled webových stránek neexistuje, stejně tak každá fakulta spoléhá na jiného tvůrce. Prezentaci třetí a páté fakulty vlastnoručně vytvořili jejich proděkani pro pedagogiku, na jiných fakultách zapojili studenty či doktorandy. A jak si s daným problémem poradili? Studentský list se rozhodl prověřit funkčnost jednotlivých stránek z hlediska potřeb studentů. Hlavními kritérii bylo množství důležitých a použitelných informací na stránce, přehlednost, design a aktuálnost stránek.

Fakulta financí a účetnictvíhttp://nb.vse.cz/fak1/

Po prvním otevření stránky Fakulty financí a účetnictví utrpí student menší šok, web je naprosto nepřehledný a do očí bijí syté barvy. Stránce vévodí odkaz na neznámý kongres, který se bude konat v příštím kalendářním roce. Pokud návštěvníka neodradí první dojem, pak mu je první fakultou servírovaná docela slušná porce informací, které ovšem nejsou vždy dostatečně aktuální. Poslední změna na hlavní stránce proběhla před více jak čtyřmi měsíci. Pro studenta je nejdůležitější lišta na horní polovině stránky, kde se vyskytují odkazy na děkanát, pedagogiku, vědu, zahraničí a senát. Pod děkanátem je přehledně zpracován seznam důležitých osob včetně spojení na ně, dále si zde můžeme přečíst zápisy z kolegia (poslední k 9. 1. 2002), ale bohužel zůstane utajena výroční zpráva, protože odkaz nefunguje. Webmastera je třeba pochválit za uveřejnění Statutu fakulty v univerzálním formátu pdf.

Na stránce pedagogiky by student marně sháněl informace o studijních programech či jednotlivých akreditacích předmětů. Zato jsou mu poskytnuty informace ohledně uspořádání diplomové práce, o uznávání dříve ukončených předmětů a zkoušek, formulář pro zadání diplomové práce, informace o termínech vydávání zápisových listů, seznam poplatků za delší studium a kontakt na studentského tajemníka. Věda je poměrně stručná, dozvíme se složení vědecké rady a seznam grantů na první fakultě. Zahraničí zřejmě někdo vymazal či přestěhoval, protože zde najdeme pouze čistě bílou plochu.

Shrneme-li hlavní dojem ze stránky první fakulty, pak můžeme konstatovat, že se nachází ve slabším průměru. Na dílčích stránkách chybí odkaz na hlavní stránku, návrat zpět je občas velmi krkolomný. Celkový design a použité barvy jsou jen pro velmi odolné osoby, stránce zbytečné dominuje odkaz na kongres. Ovšem je třeba pochválit, že hned na první stránce je kontakt na konkrétní osobu a že z ní existují přímé odkazy na jednotlivé fakulty. Od fakulty, co má vlastní intranet, jsme ale čekali lepší výsledek.

Fakulta mezinárodních vztahůhttp://fmv.vse.cz/

Prezentace Fakulty mezinárodních vztahů má přesně opačné problémy než Fakulta financí a účetnictví. Pod přehlednou a do modra laděnou hlavní stránkou najde návštěvník velmi málo užitečných informací. Už na první pohled působí poněkud záhadně žlutý pruh uprostřed stránky „Kompletní čeština a další info pro prohlížeč Opera 5.12”. Co s tím má společného druhá fakulta?

Tématicky je prezentace rozdělena na celofakultní informace, informace z kateder, akce a konference. Pro studenty jsou, jako jedny z mála, použitelné odkazy na studijní programy jednotlivých oborů a k dispozici jsou zde i poměrně aktuální okruhy ke zkouškám. Pro zvídavé jsou vystaveny výroční zprávy FMV za roky 1999-2000. Pokud by se někdo domníval, že Fakulta mezinárodních vztahů bude mít svoji prezentaci nejen v češtině, ale též v alespoň dvou světových jazycích, šeredně se mýlí. Pod odkazem „English page” se ukrývá různorodá směs odkazů na ostatní weby, které jsou potom zase v češtině. Nadpis stránky je v angličtině „Welcome to the Web Server of the Faculty of International Relations of University of Economics Prague”, ale hned pod ním je vysvětlení, že poslední aktualizace stránky byla provedena 12. 6. 2000!? Tragikomický nádech internetových stránek v angličtině podtrhuje odkaz „Information from Departments IN CZECH”. Co říci závěrem? Prezentace druhé fakulty je poměrně přehledná, ale nečekejte, že zde najdete použitelné informace a pokud ano, tak máte velkou naději, že budou nejméně tak staré, jak dlouho na této škole studujete.

Fakulta podnikohospodářskáhttp://fph.vse.cz/

Fakulta podnikohospodářská napravuje dojem z předešlých dvou prezentací. Na webové stránce třetí fakulty je ihned poznat pečlivost a přehled jejího tvůrce doc. Tomáše Kubálka. Na první i na druhý pohled je stránka informacemi přímo zahlcena. Při podrobnějším zkoumání se dokonce musí konstatovat, že na této adrese najdete více použitelných informací a cenných rad než na stránce celoškolské. Prezentace je rozdělena na tři sloupce: Ze života fakulty, Základní nabídka a Novinky, změny a oznámení. Velmi nápaditě je strukturována základní nabídka, k dispozici jsou informace šité na míru zájemcům o studiu či již přijatým studentům. Pochvalu si zaslouží i sloupek s novinkami, které novinkami skutečně jsou. Celkově se třetí fakulta prezentuje výbornou stránkou, která mnohdy poskytuje informace užitečné i pro studenty z jiných fakult. Jediné, co trochu kazí dojem, je nepříjemně svítivá zelená podkladová barva.

Fakulta informatiky a statistikyhttp://fis.vse.cz/

Kdybychom udělovali medaile, potom by prezentace Fakulty informatiky a statistiky zcela jistě soutěžila s Podnikohospodářskou o první místo. Přehledná stránka s pastelově barevným podkladem a velkým množstvím informací. Vše je rozděleno na tři hlavní sloupce, přičemž prostřední je největší a nabízí aktuální informace z katedry. Užitečné jsou odkazy na plánované a uskutečněné akce FIS. Pro studenty je nejzajímavější sloupec na levé straně, který nabízí přehledně strukturované informace. Není problém rychle najít hledaný požadavek. Obrovským plusem je plně funkční a cizincům přizpůsobená prezentace v angličtině. To žádná jiná fakulta nemá. Celá prezentace působí profesionálně, místo pro zlepšení je v množství informací o studiu (například o vedlejších specializacích). A odkaz na studentského tajemníka nehledejte pod pedagogikou, ale pod děkanátem.

Fakulta národohospodářskáhttp://nb.vse.cz/fak5/

Zadejte číslo své platební karty, my vám pak ukážeme několik lechtivých obrázků. I to by mohlo napadnout náhodného návštěvníka webových stránek páté fakulty. Adresu jste si nespletli, tohle je skutečně prezentace Fakulty národohospodářské, pouze design odpovídá nočnímu klubu. Na černém podkladu svítí zářivě žlutá, na kraji rotuje blýskající se logo fakulty.

Množství informací na stránce trochu vyvažuje nepovedenou grafiku, i když v mnoha případech jsou informace velmi obecné. Otevírací menu usnadňuje pohyb po stránce. Poměrně rychle se návštěvník dostane tam, kam chce. Bohužel odkazy častou vedou na školní stránku. Pokud nemáte na svém počítači nainstalován alespoň Office 97, zapomeňte na možnost stáhnout si podklady či formuláře. Až na malé výjimky jsou všechny dokumenty ve Wordu. Pochvalu si vyslouží přehledně zpracovaný adresář studijního oddělení, kde jsou kromě kontaktů k dispozici i fotky. Pro studenty je nejzajímavější odkaz Pedagogika, kde najde informace ze studijního oddělení, studijní programy FNH VŠE, studijní a zkušební řád, harmonogram výuky a zkoušek, okruhy otázek ke zkouškám, užitečné formuláře a další. Pátá fakulta je na dobré cestě k hodnotné prezentaci, ale bohužel je zatím příliš patrná amatérská ruka webmastera.

Fakulta managementuhttp://www.fm.vse.cz/

Webové stránky šesté fakulty plní také funkce, které studenti pražských fakult naleznou na společných školních stránkách. V Jindřichově Hradci tak mají vlastní informační systém včetně přihlašování na zkoušky, zveřejňování výsledků a registrací předmětů. Informace o něm jsme přinesli v minulém vydání Studentského listu.

Mohlo by tě zajímat: