Zájem o studium v zahraničí roste

16. 11. 2000 | | Nezařazené

Nejméně 150 studentům, které láká studium v USA, Německu, Velké Británii, Španělsku, Finsku nebo třeba v Mexiku pomůže VŠE v příštím školním roce takový sen splnit. Obrovský zájem o studium v zahraničí ze strany studentů potvrdilo 31. října 2000 informativní setkání se zástupci Oddělení zahraničních styků, vedení VŠE a proděkanů jednotlivých fakult.

Nejméně 150 studentům, které láká studium v USA, Německu, Velké Británii, Španělsku, Finsku nebo třeba v Mexiku pomůže VŠE v příštím školním roce takový sen splnit. Obrovský zájem o studium v zahraničí ze strany studentů potvrdilo 31. října 2000 informativní setkání se zástupci Oddělení zahraničních styků, vedení VŠE a proděkanů jednotlivých fakult. Připravených 500 kopií přehledu “Možnosti studia v zahraničí 2001/2002” si přicházející studenti rychle rozebrali, na některé se dokonce nedostalo.

VŠE zájemcům nabízí účast na programu CEMS nebo výměnném programu pro bakalářské a inženýrské studium. Program CEMS vznikl v souvislosti se začleněním VŠE do Společenství evropských manažerských škol (Community of European Management Schools – CEMS) v roce 1998. Je určen absolventům bakalářského studia, zahrnuje semestrální studium na některé z partnerských CEMS univerzit a praxi v délce nejméně 10 týdnů u zahraniční firmy. Předpokladem úspěchu v konkursním řízení jsou dobré studijní výsledky, znalost dvou cizích jazyků a aktivní zájem o mezinárodní podnikatelské prostředí. Studenti tohoto programu mají možnost získat vedle diplomu VŠE také mezinárodní diplom CEMS Master. Uzávěrka pro přijímání přihlášek je 19. prosince 2000.

“Většina z celkového počtu studentů odjíždí do zahraničí studovat v rámci výměnných programů. Přihlášku lze podat na dvě vysoké školy,” uvedla Ing. Schmidová, vedoucí Oddělení zahraničních styků (OZS) a dále vysvětlila: “Termín odevzdání přihlášek je 20. února 2001. Záměrně je posunutý, aby se studenti současně nehlásili i do programu CEMS.” Další informace jsou na www stránkách OZS VŠE (http://nb.vse.cz/ozs/) nebo na adrese http://www.cems.org/.

Zdrojem financování je program Socrates, Pražská nadace pro rozvoj ekonomického školství nebo sponzorské příspěvky firem. “Významným implicitním nákladem je prominutí školného, v rámci své politiky si VŠE vybírá jen ty nejlepší školy,” podotkla k tomu prorektorka pro zahraniční styky a public relations, doc. Hořejší. Socrates v současnosti stanoví měsíční stipendium ve výši 450 euro. “Evropská unie hradí 134 euro, zbytek plyne ze státního rozpočtu. V budoucnu se počítá i s finanční spoluúčastí samotných studentů,” konstatovala Ing. Schmidová a upozornila: “První studenti odjíždějí koncem srpna. Ačkoliv je výše stipendia známá již v červnu, je třeba počítat s tím, že prostředky budou na účtě k dispozici zpravidla až koncem října.”

Při hodnocení uchazečů o studium v zahraničí je pozitivně hodnocena také aktivní účast v tzv. “Buddy System”. Jedná se o dobrovolnou aktivitu českých studentů, která existuje již několik let. “Zahrnuje pomoc zahraničním studentům při jejich příjezdu k nám a nabízí skvělou možnost poznat nové lidi. Scházíme se každé úterý večer v místnosti ME108,” poznamenala studentka Jitka Vyskočová a dodala: “Přidělování studentů proběhne v listopadu, informace najdete na webu OZS.”

O historii vysílání studentů do zahraničí pohovořila doc. Hořejší. “Zatímco v roce 1994 to bylo pět studentů, letos už jich odjelo 139,” uvedla. Podle ní existují dva způsoby, jak studovat na zahraniční vysoké škole. Student si buď školu vybere sám na vlastní náklady, nebo prostřednictvím VŠE – v tomto případě má navíc velkou záruku, že mu bude studium uznáno.

Mohlo by tě zajímat: