Co slibují kandidáti na rektora? Studium bez školného nebo delší zkouškové

7. 10. 2013 | | Nezařazené

Třetí říjnový den se Vencovského aula zaplnila studenty, profesory,
zaměstnanci školy a v neposlední řadě zvědavou veřejností. Prezentace
tří kandidátů na post rektora a následnou diskuzi zorganizovala Komise
senátu pro volbu rektora. Všichni tři účastníci – Petr Dvořák,
Jaromír Veber a Jiří Hnilica – se pustili do představování svých
programů a odpovídali na dotazy publika. Podívat se přišel i současný
rektor VŠE Richard Hindls.

Každý z kandidátů dostal na prezentaci svého programu patnáct minut a
časy se velmi přísně hlídaly. Jako první vystoupil děkan Fakulty financí
a účetnictví Petr Dvořák. Zdůraznil, že studenti jsou největší
hodnotou VŠE a mají lepší motivaci než na jiných vysokých školách.
Proto je důležité jim předávat, co potřebují – výborný profesor je
předpokladem pro výborné studenty.

Sám se prý setkal s názory, že dobrý kantor je lepší než samotný
obsah předmětu. Profesorům by proto chtěl poskytnout lepší finance a
tvůrčí prostředí a umožnit profesní růst. Další důležitou roli hraje
podpora vědecko-výzkumné činnosti a propagace jejich výsledků. V závěru
apeloval na nutnou změnu prostředí na škole, stejně jako férového
přístupu a chování ke studentům a zvýšení povědomí o VŠE jako
o významné ekonomické univerzitě.

Delší zkouškové období

Druhý v pořadí se slova ujal současný děkan Fakulty
podnikohospodářské (FPH) Jaromír Veber. Hned na úvod nezapomněl
připomenout nově získané akreditace k programům vyučovaných na FPH a
zmínil se o manažerských knihách, na jejichž psaní se podílel.

Podle děkana třetí fakulty je stávající pozice VŠE na trhu práce
dobrá, škola poskytuje příjemné zázemí pro studium a je mezinárodně
uznávanou institucí. Sám by se soustředil na získávání finančních
prostředků pro školu a spolu s rektorátem podporoval rozvoj pedagogické
činnosti, například větší podíl hostujících profesorů na výuce.
Studentům by umožnil dodělávat zkoušky až do září.

Přiklání se také k názoru, že učení ze skript je přežité a
nebránil by se vytvoření portálu s materiály ke studiu zdarma. Posílil by
budování image VŠE a vytvořil z ní monopol vůči jiným ekonomickým
školám. Podle se „nepřítel“ nenachází uvnitř VŠE – jsou jím
jiné školy, které ekonomce konkurují.

Více případových studií

Prezentace uzavřel proděkan FPH Jiří Hnilica. Za své hlavní poslání
uvedl kvalitní ekonomické vzdělání s uplatněním absolventů v Česku a
v zahraničí. Zaměřil by se také na rozvoj mezinárodních vztahů VŠE a
vztahů studentů s praxí. Podle něj je potřeba si uvědomit pozici
ekonomky, což demonstroval připravenou SWOT analýzou.

Například za silnou stránku školy označil její pozitivní vnímání
jak v tuzemsku, tak za hranicemi a naopak největší slabinu vidí
v nedostatku mladých docentů a profesorů. V oblasti pedagogiky by podpořil
psaní případových studií a zavedl celoživotní a manažerské
vzdělávání MBA v angličtině. Podobně jako předešlí řečníci
zdůraznil důležitou roli týmové spolupráce v akademickém
prostředí.

Rektor by se měl angažovat

V následné šedesáti minutové diskuzi kandidáti obratně odpovídali na
dotazy publika. Nutno podotknout, že otázky přicházely spíše z řad
zaměstnanců školy než od studentů. Tázající zajímaly hlavně
mezinárodní výměny profesorů a postoj rektora vůči
hospodářsko-politickému dění v ČR.

Všichni kandidáti se shodli na jednoznačné podpoře výměnných
programů a v postoji rektora svorně odpověděli, že vyjádření tohoto
typu na akademickou půdu vůbec nepatří. Děkan FFÚ zdůraznil, že
profesoři a vedení školy by měli svým chováním a vyjadřováním jít
studentům příkladem.

Diskuze se neobešla bez dotazu ke kauze na NF – co by měl rektor dělat
v případě, když se jeden z děkanů chová arogantně a nerespektuje
pravidla ani rektora. Opět panovala mezi kandidáty shoda – hlava školy by
se měla více angažovat do rozbrojů na fakultách a silou osobnosti pomoci
dojít ke vzájemnému konsensu. Veber s Hnilicou dodali, že takovéto
chování negativně poškozuje vnímání VŠE.

Podporovat jen spolky, které jsou přínosné

Překvapivě dotaz o školném padl z řad pedagogů z CTVS. Ani jeden
z kandidátů neočekává jeho zavedení za svého funkčního období.
Dvořák dodal, že si od školného neslibuje zlepšení motivace studentů,
spíše v něm vidí další zdroj finančních prostředků pro školu. Veber
by v případě jeho zavedení zvýhodnil sociálně slabé nebo úspěšné
studenty.

Diskuzi uzavřel dotaz o podpoře studentských klubů a spolku na VŠE.
Podle kandidátů je zásadní, aby spolky byly přínosné jak pro školu, tak
pro studenty, stejně tak aby jejich cíle byly smysluplné a dlouhodobé.

Pomyslné žezlo přebere nový rektor od prvního února příštího roku a
mandát mu skončí až zimním semestrem 2018. O možnost přijít si
poslechnout kandidáty byl velký zájem, nicméně nižší účast studentů
byla zřejmě zapříčiněna tím, že volbu rektora nemají šanci nijak
ovlivnit. Nového rektora vybere Akademický senát 14. října na svém
zasedání.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: